Uklanjanje ksantelazme

Šta su ksantelazme, zašto nastaju, kako izgledaju?

Ksantelazme su žućkasto-bele naslage koje se u obliku  pločica javljaju oko očiju. Pojavljuju se u unutrašnjim uglovima očnih kapaka – unutrašnjem uglu oka. Ksantelazme spadaju u benigne izraštaje na koži  i predstavljaju  lokalizovane skupine penušavih ćelija i lipida. Raznim studijima je potvrđena pretpostavka da veliku ulogu u nastajanju ksantelazme ima genetski faktor.

Koja je procedura adekvatna za uklanjanje ksantelazmi i kako izgleda proces uklanjanja ?

Za otklanjanje ksantelazmi i za sve intervencije u regiji oko očiju (na očnim kapcima) optimalni su radio-talasi.

Ksantelazme se skidaju jednom intervencijom  koja nije bolna jer se koristi anestetik u obliku kreme.

Posle intervencije, u tretiranoj regiji budu krastice (period epitelizacije) koje otpadaju u roku od 7 do 10 dana i eventualno ostaju jedva primetni ožiljci (što sve zavisi od tipa kože).