Izbornik Zatvoriti

Usluge

Usluge u poliklinici Life Impuls

INTERNA MEDICINA

Interna medicina je grana medicine koja se bavi bolestima unutrašnjih organa i ima više subspecijalističkih oblasti u koje spadaju:

PEDIJATRIJA

Koristimo najsavremenije standarde za prevenciju i lečenje dece i svakodnevno težimo usavršavanju znanja i metoda, a sve u cilju očuvanja zdravlja Vašeg deteta, koje sa sigurnošću možete da poverite iskusnom pedijatrijskom timu poliklinike Life IMPULS.
U okviru preventivne pedijatrije, pratimo rast i razvoj deteta kroz savetovalište i sistematske preglede, od rođenja deteta do adolescencije.

ULTRAZVUK I KOLOR DOPLER

U poliklinici Life Impuls možete obaviti veliki broj ultrazvučnih I Kolor Dopler pregleda dece i odraslih

01.    Ultrazvuk srca (ehokardiografija)
02.    Ultrazvuk  dojki (sa ili bez kolor doplera)
03.    Ultrazvuk mekih tkiva i mišića
04.    Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi I mišića vrata
05.    Ultrazvuk urotrakta (bubrezi, prostata, ureteri, bešika)
06.    Ultrazvuk stomaka (abdomena)
07.    Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva
08.    Kolor dopler arterija i vena donjih ekstremiteta
09.    Kolor dopler arterija i vena  gornjih ekstremiteta
10.    Kolor dopler  vena gornjih ili donjih ekstremiteta
11.    Kolor dopler arterija  gornjih ili donjih ekstremiteta
12.    Ultrazvuk  renalnih arterija  i nadbubrega (sa kolor doplerom)
13.    Ultrazvuk abdomenalne aorte (sa kolor doplerom)
14.    Ultrazvuk abdomena sa  abdomenalnom  aortom
15.    Ultrazvuk štitne žljezde
16.    Ultrazvuk  reumatologa (zglobovi)
17.    Ultrazvuk  parotidnih i submandibularnih žljezda
18.    Ultrazvuk  timusa 23.
19.    Ultrazvuk  mozga kod beba
20.    Ultrazvuk  kukova
21.    Ultrazvuk  kolena i poplitealne fose kod dece
22.    Ultrazvuk  ramena
23.    Ultrazvuk  lakta
24.    Ultrazvuk  skočnog zgloba
25.    Ultrazvuk  testisa
26.    Ultrazvuk male karlice

PSIHIJATRIJA,PSIHOLOGIJA,LOGOPEDIJA

Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe.

Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i lekove.

Logopedi se, pak, bave patologijom govornog jezika, terapijom i korigovanjem govornih smetnji.

Specijalisti sve tri navedene oblasti u Poliklinici Life Impuls su Vam dostupni svakodnevno

NEUROLOGIJA

Neurologija se bavi ispitivanjem i  lečenjem bolesti nervnog sistema (mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića).

Pregled  obuhvata  ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled  kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, kao i ispitivanje  senzibiliteta i kontrole sfinktera.

DERMATOVENEROLOGIJA

Dermatovenerologija je grana medicine specijalizovana za lečenje kožnih i sekusalno prenosivih bolesti. Dermatologija se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti kože i sluzokože celog tela, kose i noktiju, dok se venerologija bavi lečenjem seksualno prenosivih bolesti.

ESTETSKA MEDICINA – ANTI AGING

Pored kliničke dermatovenerologije, u poliklinici Life Impuls radi se i estetska dermatologija i anti aging.

Starenjem određene anatomske strukture se gube, koža gubi tonus i elastičnost, mimika stvara i produbljuje bore i dolazi do trajnih promena našeg lika iz mlađih dana.  Primenom filera, botoxa i drugim estetskim procedurama na određenim mestima i u pravoj meri neće toliko promeniti, koliko očuvati lik iz mlađih dana, a istovremeno usporiti i odložiti one trajne promene koje nastaju kao posledica starenja.

Očuvati prirodan mladalački izgled bez preterivanja i prenaglašavanja određenih struktura lica je umetnost i imperativ naših doktora estetske medicine.

U poliklinici Life impuls u okviru ordinacije za estetsku medicinu usluge pružaju: dr Sonja Denić, dr Tanja Dimitrijević i doc dr Vesna Karanikolić, specijalisti dermatovenerologije i sertifikovani lekari estetske medicine.

Usluge koje se pružaju u ordinaciji su:

KUĆNE POSETE

Prema potrebi zdravstvenu uslugu možete dobiti i u svom domu.

 • pregled pedijatra
 • pregled lekara različitih specijalnosti,
 • kućna poseta lekara opšte medicine,
 • merenje krvnog pritiska,
 • EKG,
 • merenje šećera u krvi,
 • laboratorija,
 • davanje intramuskularnih injekcija
 • terapija parenteralnim putem (venske injekcije, infuzije),
 • obrada i previjanje rane (u kućnim uslovima),
 • kućna poseta specijaliste jednom mesečno (merenje krvnog pritiska, EKG, savet, edukacija pacijenta i članova porodice),
 • poseta patronažne sestre.

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Zahvaljujući saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Nišu, čija je delatnost laboratorijska dijagnostika, moguće je uraditi sva potrebna laboratorijska ispitivanja. Uzimanje materijala za laboratorijsku analizu (krv, urin, brisevi) moguće je obaviti u prostorijama Poliklinike Life Impuls ili matičnim zdravstvenim ustanovama Human, Neolab, Talijalab.

OSTALE USLUGE

Zaključivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji  sa drugim zdravstvenim ustanovama u Nišu, u skladu sa čl 40 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, moguće je u okviru Poliklinike Life Impuls organizovati preglede lekara drugih specijalnosti (oftalmologija, specijalista ORL,fizijatar i dr) u cilju da se pacijentu obezbedi kvalitetna i bezbedna zdravstvena zaštita u okviru zdravstvene delatnosti za koju je poliklinika osnovana.