Izbornik Zatvoriti

Cenovnik

Cenovnik usluga poliklinike Life Impuls

OPŠTA PRAKSA
1 Pregled lekara opste prakse 3.000 RSD
2 Kontrolni pregled lekara opste prakse 2.000 RSD
INTERNA MEDICINA
1 Pregled specijaliste interne medicne 3.500 RSD
2 Kontrolni pregled specijaliste interne medicne 2.000 RSD
3 EKG monitoring (bez tumačenja) 500 RSD
4 Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) 5.000 RSD
5 Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) 3.000 RSD
KARDIOLOGIJA
1 Kardiološki pregled sa EKG-om 4.000 RSD
2 Kontrolni kardiološki pregled sa EKG-om u periodu do 7 dana 3.000 RSD
3 Pregled profesora kardiologa 5.000 RSD
4 Kontrolni pregled profesora kardiologa 3.500 RSD
5 Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 3.500 RSD
6 Test fizičkim opterećenjem 4.000 RSD
7 Stres EHO kardiografski test 8.000 RSD
8 Dvanaestokanalni holter EKG-a 24h 3.500 RSD
9 Dvanaestokanalni holter EKG-a 48h 5.000 RSD
10 Dvanaestokanalni holter EKG-a 72h 6.000 RSD
11 Holter EKG 24h 3.000 RSD
12 Holter EKG 48h (dva dana) 4.000 RSD
13 Holter EKG 72h (tri dana) 5.000 RSD
14 Holter EKG 96h (četiri dana) 6.000 RSD
15 Holter EKG 120h (pet dana) 7.000 RSD
16 Holter EKG 144h (sest dana) 8.000 RSD
17 Holter EKG 168h (sedam dana) 9.000 RSD
18 Telemetrijsko pracenje EKG-a 6.000 RSD
19 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) 3.000 RSD
20 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) 4.000 RSD
PULMOLOGIJA
1 Pregled profesora pulmologa 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora pulmologa 3.500 RSD
3 Pregled pulmologa subspecijaliste 4.000 RSD
4 Kontrolni pregled pulmologa 3.000 RSD
5 Spirometrija 3.000 RSD
6 Bronhodilatatorni (ventolin test ) 5.000 RSD
7 Alergo test 3.000 RSD
8 Bronhoprovokacioni test (ergo  test ) 8.000 RSD
9 Bronhoprovokacioni test (stres eho test testom) 10.000 RSD
10 Test za dijagnozu sleep apnea sa očitavanjem kartice 16.000 RSD
GASTROENTEROLOGIJA
1 Pregled gastroenterologa profesora 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled gastroenterologa profesora 3.500 RSD
3 Pregled gastroenterologa subspecijaliste 4.000 RSD
4 Kontrolni pregled gastroenterologa subspecijaliste 3.000 RSD
5 Gastroskopija 7.000 RSD
6 Gastroskopija sa anagezijom 9.500 RSD
7 Kolonoskopija 12.500 RSD
8 Kolonoskopija sa analgezijom 15.500 RSD
9 Uzimanje isečka do 3 promene 7.200 RSD
10 Rektoskopija 5.000 RSD
11 Rektoskopija sa analgezijom 7.000RSD
12 Rektalni tuše 900 RSD
13 Helicobacter test 2.000 RSD
ENDOKRINOLOGIJA
1 Pregled endokrinologa profesora 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora edokrinologa 3.500 RSD
3 Pregled endokrinologa subspecijaliste 4.000 RSD
4 Kontrolni pregled endokrinologa subspecijaliste 3.000 RSD
5 Punkcija štitne žljezde ultrazvučno vođeno 16.000,00 RSD
REUMATOLOGIJA
1 Pregled proesora reumatologa 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora reumatologa 3.500 RSD
3 Pregled reumatologa 4.000 RSD
4 Kontrolni pregled reumatologa 3.000 RSD
5 Intraartikularna injekcija 3.000 RSD
HEMATOLOGIJA
1 Pregled hematologa profesora 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora hematologa 3.500 RSD
3 Pregled hematologa subspecijaliste 4.000 RSD
4 Kontrolni pregled hematologa subspecijaliste 3.000 RSD
5 periferni razmaz 2.000 RSD
NEFROLOGIJA
1 Pregled profesora nefrologa 5.000 RSD
2 kontrolni pregled profesora nefrologa 3.500 RSD
NEUROPSIHIJATRIJA
1 Pregled profesora neurologa 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora neurologa 3.500 RSD
3 Pregled neurologa 4.000 RSD
4 Kontrolni neurološki pregled 3.000 RSD
5 EEG monitorig u budnom stanju 5.000 RSD
6 EEG monitoring u spavanju 7.000 RSD
7 Pregled psihijatra profesora 5.000 RSD
8 Pregled psihijatra 4.000 RSD
9 Pregled psihijatra kontrola 3.500 RSD
10 Psihoanaliza i psihoterapija 5.000 RSD
OSTALE USLUGE
1 Davanje infuzije 2.500 RSD
2 Davanje injekcije muskularno 500 RSD
3 Davanje injekcije venozno 1.000 RSD
4 Ispiranje usiju 1.000 RSD
5 Previjanje rane 3.000 RSD
6 Obrada rane 3.000-6.000 RSD
7 Skidanje konaca 2.500 RSD
8 Incizija i drnaža manja 3.000 RSD
9 Incizija i drnaža veća 6.000 RSD
10 Terapija kiseonikom 500 RSD
ULTRAZVUK ODRASLIH I DECE
1 Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 3.500 RSD
2 Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi 3.500 RSD
3 Ultrazvuk abdomena 3.500 RSD
4 Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva 4.000 RSD
5 Kolor dopler arterija i vena donjih/gornjih ekstremiteta 5.000 RSD
6 Kolor dopler vena ili arterija gornjih/donjih ekstremiteta 3.500 RSD
8 Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) 4.500 RSD
9 Ultrazvuk štitne žljezde 3.500 RSD
10 Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata 3.500 RSD
11 Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda 3.500 RSD
12 Ultrazvuk timusa 3.500 RSD
13 Ultrazvuk urogenitalnog trahta 3.500 RSD
14 Ultrazvuk mozga kod beba 3.500 RSD
15 Ultrazvuk kukova 3.500 RSD
16 Ultrazvuk kolena i poplitealne fose 3.500 RSD
17 Ultrazvuk ramena 3.500 RSD
18 Ultrazvuk lakta 3.500 RSD
19 Ultrazvuk skočnog zgloba 3.500 RSD
20 Ultrazvuk testisa 3.500 RSD
21 Ultrazvuk dojke 3.500 RSD
22 Color Doppler dojke 4.000 RSD
23 Color Doppler vene porte 4.500 RDS
24 Color Doppler abdomenalne aorte sa ilijačnim arterijama 4.500 RDS
25 Ultrazvuk male karlice 3.500 RSD
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA
1 EKG bez tumačenja (u kućnim uslovima) 1.000 RSD
2 Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 5.500 RSD
3 Kardiološki pregled sa EKG-om(u kucnim uslovima) 5.500 RSD
4 Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) 4.000 RSD
5 Kućna poseta patronažne sestre 2.000 RSD
6 Specijalistički pregled u staračkom domu 4.000 RSD
OSTALI PREGLEDI
1 Pregled profesora fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa 5.000 RSD
2 Kontrolni Pregled profesora fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa 3.500 RSD
3 Pregled specijaliste fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa 3.500 RSD
4 Kontrolni Pregled specijaliste fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa 3.000 RSD
PEDIJATRIJA
1 Pedijatrijski pregled 4.000 RSD
2 Kontrolni pedijatrijski pregled 3.000 RSD
3 Pedijatrijski pregled sa izradom krivulja rasta 4.500 RSD
4 Pregled profesora pedijatra gastroenterologa 5.000 RSD
5 Pregled profesora pedijatra endokrinologa 5.000 RSD
6 Pregled profesora pedijatra kardiologa 5.000 RSD
7 Pregled profesora pedijatra imunologa 5.000 RSD
8 Pregled profesora pedijatra hematologa 5.000 RSD
9 Kontrolni pregled profesora pedijatra 3.500 RSD
10 Pregled profesora dečijeg psihijatra 5.000 RSD
11 Pregled  dečijeg psihijatra 4.000 RSD
12 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (gastroenterolog) 4.000 RSD
13 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (kardiolog) 4.000 RSD
14 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (endokrinolog) 4.000 RSD
15 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (nefrolog) 4.000 RSD
16 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (hematolog) 4.000 RSD
17 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (neurolog-epileptolog) 4.000 RSD
18 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (reumatologa) 4.000 RSD
19 Subspecijalistički  pregled (neuropsihijatar) 4.000 RSD
20 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (pulmolog) 4.500 RSD
21 Kontrolni pregled subspecijalista 3.000  RSD
22 Kardioloski pegled profesora sa EKG-om i ehokardiografijom 9.000 RSD
23 Kardioloski pegled subspecijaliste sa EKG-om i ehokardiografijom 7.500 RSD
24 EEG monitorig u budnom stanju 5.000 RSD
25 EEG monitoring u spavanju 7.000 RSD
26 Sistematski pregledi i savetovaliste za zdravo dete 4.000 RSD
27 Kontrolni pregled u okviru savetovalista 3.000 RSD
28 Spirometrija deteta 3.000 RSD
29 Inhalacija 500 RSD
30 Merenje deteta 500 RSD
31 Obrada pupka i lapisiranje 1.000 RSD
32 Konsultacija pedijatra bez deteta 1.000 RSD
33 Bronhodilatatorni (ventolin test ) 5.000 RSD
34 Alergo test 3.000 RSD
35 Bronhoprovokacioni test (ergo  test ) 8.000 RSD
36 Bronhoprovokacioni test (stres eho test testom) 10.000 RSD
37 Test fizičkim opterećenjem 4.000 RSD
38 Dvanaestokanalni holter EKG-a 24h 3.500 RSD
39 Dvanaestokanalni holter EKG-a 48h 5.000 RSD
40 Dvanaestokanalni holter EKG-a 72h 6.000 RSD
41 Holter EKG 24h 3.000 RSD
42 Holter EKG 48h (dva dana) 4.000 RSD
43 Holter EKG 72h (tri dana) 5.000 RSD
44 Holter EKG 96h (četiri dana) 6.000 RSD
45 Holter EKG 120h (pet dana) 7.000 RSD
46 Holter EKG 144h (sest dana) 8.000 RSD
47 Holter EKG 168h (sedam dana) 9.000 RSD
48 Telemetrijsko pracenje EKG-a 6.000 RSD
49 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) 3.000 RSD
50 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) 4.000 RSD
51 Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) 4.500 RSD
52 Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) 3.000 RSD
SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA
1 Razvojno savetovalište prvi pregled (pedijatar i psiholog) 3.500 RSD
2 psiholog 3.000 RSD
3 psiholog kontrola 2.500 RSD
4 psiholog testiranje 3.000RSD
5 logoped 3.000 RSD
6 logoped kontrola 2.000 RSD
7 logoped tretman 2.000RSD
DERMATOVENEROLOGIJA
1 Pregled profesora  dermatovenerologa 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled  profesora dermatovenerologa 3.500 RSD
3 Pregled specijaliste dermatovenetologa 3.500 RSD
4 Kontrolni pregled specijaliste dermatovenerologa 2.500 RSD
5 Dermoskopija 1.500 RSD
ANTIAGE
1 Konsultacija Besplatna
BOTOX
1 Botox jedna regija 18.000 RSD
2 Botox dve regije 24.000 RSD
3 Botox tri regije 30.000 RSD
4 Terapija hiperhidroze 33.000 RSD
HIJALURONSKI FILERI
1 Voluminizacija usana 1 ml 24.000 RSD
2 Hijaluronski fileri 1ml 24.000 RSD
3 Biomodeliranje vrata 34.000 RSD
MEZOTERAPIJA, BIOREVITALIZACIJA
1 Podmlađivanje lica mezoterapijskim koktelima 6.000 RSD
2 Podmlađivanje lica  i vrata mezoterapijskim koktelima 8.000 RSD
3 Podmlađivanje lica , vrata i dekoltea  mezoterapijskim koktelima 10.000 RSD
4 Prophilo 28.000 RSD
5 Belotero Revive 20.000 RSD
6 Hemijski piling za biorevitalizaciju PRX T33 6.500 RSD
MEZOTERAPIJA TELA
1 Uklanjanje masnih naslaga lipolizom
(po regiji stomak, bokovi, noge, ruke)
9.600 RSD
2 Uklanjanje celulita mezokoktelima 6.000 RSD
TRETMAN KRVNOM PLAZMOM
1 PRP lica 15.000 RSD
2 PRP lice, vrat i dekolte 30.000 RSD
3 PRP kose 14.000 RSD
4 Cellular Matrix jedna regija 20.000 RSD
5 Cellular Matrix tri regije
(lice, vrat, dekolte)
35.000 RSD
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA
1 EKG bez tumaćenja (u kucnim uslovima) 1.000 RSD
2 Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 5.500 RSD
3 Kontrolni specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 4.000 RSD
5 Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) 4.000 RSD
6 Kućna poseta patronažne sestre 2.000 RSD

 

LABORATORIJSKE ANALIZE
Cenovnik laboratorijskih analiza

* CENOVNIK VAŽI OD 9. MAJA 2022. *

NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu sedam dana od prvog pregleda.

NAČINI PLAĆANJA

• Gotovinom
• Kreditnom karticom

platne kartice

• Preko računa (virmanski)
• Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

uniqa genrali logo Wiener logotriglav osiguranje