Izbornik Zatvoriti

Cenovnik

Cenovnik usluga poliklinike Life Impuls

INTERNA MEDICINA
1 Pregled specijaliste interne medicne 4.000 RSD
2 Kontrolni pregled specijaliste interne medicne 3.000 RSD
3 EKG monitoring (bez tumačenja) 1.000 RSD
4 Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) 5.000 RSD
5 Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) 3.500 RSD
KARDIOLOGIJA
1 Kardiološki pregled sa EKG-om 4.000 RSD
2 Pregled kardiologa subspecijaliste sa EKG-om 4.500 RSD
3 Kontrolni kardiološki pregled sa EKG-om u periodu do 7 dana 3.000 RSD
4 Pregled profesora kardiologa 5.000 RSD
5 Kontrolni pregled profesora kardiologa 3.500 RSD
6 Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 3.500 RSD
7 Test fizičkim opterećenjem 4.500 RSD
8 Stres EHO kardiografski test 8.500 RSD
9 Holter EKG 24h 3.500 RSD
10 Holter EKG 48h (dva dana) 4.500 RSD
11 Holter EKG 72h (tri dana) 5.500 RSD
12 Holter EKG 96h (četiri dana) 6.500 RSD
13 Holter EKG 120h (pet dana) 7.500 RSD
14 Holter EKG 144h (sest dana) 8.500 RSD
15 Holter EKG 168h (sedam dana) 9.500 RSD
16 Telemetrijsko pracenje EKG-a 8.000 RSD
17 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) 3.500 RSD
18 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) 4.500 RSD
PULMOLOGIJA
1 Pregled profesora pulmologa 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora pulmologa 3.500 RSD
3 Pregled pulmologa subspecijaliste 4.500 RSD
4 Kontrolni pregled pulmologa 3.000 RSD
5 Spirometrija 3.000 RSD
6 Bronhodilatatorni (ventolin test ) 5.000 RSD
7 Alergo test 3.000 RSD
8 Bronhoprovokacioni test (ergo  test ) 8.000 RSD
9 Bronhoprovokacioni test (stres eho test testom) 10.000 RSD
10 Test za dijagnozu sleep apnea sa očitavanjem kartice 16.000 RSD
GASTROENTEROLOGIJA
1 Pregled gastroenterologa profesora 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled gastroenterologa profesora 3.500 RSD
3 Pregled gastroenterologa subspecijaliste 4.500 RSD
4 Kontrolni pregled gastroenterologa 3.000 RSD
5 Gastroskopija 7.500 RSD
6 Gastroskopija sa anagezijom 11.000 RSD
7 Gastroskopija-uzimanje biopsije 5.500 RSD
8 Kolonoskopija 13.500 RSD
9 Kolonoskopija sa analgezijom 16.500 RSD
10 Kolonoskopija sa analgezijom i  uzimanjem uzorka (1-3) 22.000 RSD
11 Rektoskopija 6.000 RSD
12 Rektoskopija sa analgezijom 8.000RSD
13 Rektalni tuše 1.000 RSD
14 Helicobacter test 2.000 RSD
ENDOKRINOLOGIJA
1 Pregled endokrinologa profesora 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora edokrinologa 3.500 RSD
3 Pregled endokrinologa subspecijaliste 4.500 RSD
4 Kontrolni pregled endokrinologa 3.000 RSD
5 CORE biopsija dojke sa ph nalazom 22.000 RSD
6 Punkcija dojke  ultrazvučno vođeno 16.000 RSD
7 Punkcija štitne žljezde ultrazvučno vođeno 16.000 RSD
REUMATOLOGIJA
1 Pregled proesora reumatologa 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora reumatologa 3.500 RSD
3 Pregled reumatologa 4.500 RSD
4 Kontrolni pregled reumatologa 3.000 RSD
5 Intraartikularna injekcija 3.000 RSD
6 Intraartikularna injekcija sa davanjem terapije 4.500 RSD
HEMATOLOGIJA
1 Pregled hematologa profesora 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora hematologa 3.500 RSD
3 Pregled hematologa subspecijaliste 4.500 RSD
5 Kontrolni pregled hematologa subspecijaliste 3.000 RSD
6 Periferni razmaz 3.500 RSD
NEFROLOGIJA
1 Pregled profesora nefrologa 5.000 RSD
2 kontrolni pregled profesora nefrologa 3.500 RSD
NEUROPSIHIJATRIJA
1 Pregled profesora neurologa 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora neurologa 3.500 RSD
3 Pregled neurologa 4.500 RSD
4 Kontrolni neurološki pregled 3.000 RSD
5 EEG monitorig u budnom stanju 5.000 RSD
6 EEG monitoring u spavanju 7.000 RSD
7 EMNG ruku ili nogu 7.500 RSD
8 EMNG ruku i nogu 11.500 RSD
9 TET-Test efakticke transmisije 6.500 RSD
10 SEP-Samosenzitivni evocirani potencijali 6500 RSD
11 VEP-vizuelni evocirani potencijali 5.500 RSD
12 ENG-elektroneurografija ruku ili nogu 3.500 RSD
13 ERG-elektroretinogradm 5.500 RSD
14 Pregled psihijatra profesora 5.000 RSD
15 Pregled psihijatra 4.000 RSD
16 Pregled psihijatra kontrola 3.500 RSD
17 Psihoanaliza i psihoterapija 5.000 RSD
18 Porodična psihoterapija 5.000 RSD
PEDIJATRIJA
1 Pedijatrijski pregled 4.000 RSD
2 Kontrolni pedijatrijski pregled 3.000 RSD
3 Pedijatrijski pregled sa izradom krivulja rasta 4.500 RSD
4 Sistematski pregledi I savetovaliste za zdravo dete 4.500 RSD
5 Kontrolni pregled u okviru savetovalista 3.000 RSD
6 Pregled profesora pedijatra gastroenterologa 5.000 RSD
7 Pregled profesora pedijatra endokrinologa 5.000 RSD
8 Pregled profesora pedijatra kardiologa 5.000 RSD
9 Pregled profesora pedijatra imunologa 5.000 RSD
10 Pregled profesora pedijatra hematologa 5.000 RSD
11 Kontrolni pregled profesora pedijatra 3.500 RSD
12 Pregled profesora dečijeg psihijatra 5.000 RSD
13 Pregled  dečijeg psihijatra 4.000 RSD
14 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (gastroenterolog) 4.500 RSD
15 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (kardiolog) 4.500 RSD
16 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (endokrinolog) 4.500 RSD
17 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (nefrolog) 4.500 RSD
18 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (hematolog) 4.500 RSD
19 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (neurolog-epileptolog) 4.500 RSD
20 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (reumatologa) 4.500 RSD
21 Subspecijalistički  pregled (neuropsihijatar) 4.500 RSD
22 Subspecijalistički pedijatrijski pregled (pulmolog) 4.500 RSD
23 Kontrolni pregled subspecijalista 3.000  RSD
24 Kardioloski prgled profesora sa EKG-om i ehokardiografijom 9.000 RSD
25 Kardioloski prgled subspecijaliste sa EKG-om i ehokardiografijom 8.000 RSD
26 EEG monitorig u budnom stanju 5.000 RSD
27 EEG monitoring u spavanju 7.000 RSD
28 Spirometrija deteta 3.000 RSD
29 Inhalacija 500 RSD
30 Merenje deteta 500 RSD
31 Obrada pupka i lapisiranje 1.000 RSD
32 Konsultacija pedijatra bez deteta 2.000 RSD
33 Bronhodilatatorni (ventolin test ) 5.000 RSD
34 Alergo test 3.000 RSD
35 Bronhoprovokacioni test (ergo  test ) 8.000 RSD
36 Bronhoprovokacioni test (stres eho test testom) 10.000 RSD
37 Test fizičkim opterećenjem 4.500 RSD
38 Holter EKG 24h 3.500 RSD
39 Holter EKG 48h (dva dana) 4.500 RSD
40 Holter EKG 72h (tri dana) 5.500 RSD
41 Holter EKG 96h (četiri dana) 6.500 RSD
42 Holter EKG 120h (pet dana) 7.500 RSD
43 Holter EKG 144h (sest dana) 8.500 RSD
44 Holter EKG 168h (sedam dana) 9.500 RSD
45 Telemetrijsko pracenje EKG-a 8.000 RSD
46 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) 3.500 RSD
47 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) 4.500 RSD
48 Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) 5.000 RSD
49 Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) 3.500 RSD
ULTRAZVUK ODRASLIH I DECE
1 Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 3.500 RSD
2 Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi 3.500 RSD
3 Ultrazvuk abdomena 3.500 RSD
4 Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva 4.000 RSD
5 Kolor dopler arterija i vena donjih/gornjih ekstremiteta 5.000 RSD
6 Kolor dopler vena ili arterija gornjih/donjih ekstremiteta 3.500 RSD
7 Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) 4.500 RSD
8 Ultrazvuk štitne žljezde 3.500 RSD
9 Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata 3.500 RSD
10 Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda 3.500 RSD
11 Ultrazvuk timusa 3.500 RSD
12 Ultrazvuk urogenitalnog trahta 3.500 RSD
13 Ultrazvuk mozga kod beba 3.500 RSD
14 Ultrazvuk kukova 3.500 RSD
15 Ultrazvuk kolena i poplitealne fose 3.500 RSD
16 Ultrazvuk ramena 3.500 RSD
17 Ultrazvuk lakta 3.500 RSD
18 Ultrazvuk skočnog zgloba 3.500 RSD
19 Ultrazvuk testisa 3.500 RSD
20 Ultrazvuk dojke 3.500 RSD
21 Color Doppler dojke 4.000 RSD
22
Color Doppler stitne zljezde 4.000 RSD
23 Color Doppler vene porte 4.500 RDS
24 Color Doppler abdomenalne aorte sa ilijačnim arterijama 4.500 RDS
25 Ultrazvuk male karlice 3.500 RSD
OPŠTA PRAKSA
1 Pregled lekara opste prakse 3.500 RSD
2 Kontrolni pregled lekara opste prakse 2.500 RSD
OSTALE USLUGE
1 Pregled specijaliste 4.000 RSD
2 Kontrolni pregled specijaliste 3.000 RSD
3 Davanje infuzije 3.000 RSD
4 Davanje injekcije muskularno 700 RSD
5 Davanje injekcije venozno 1.000 RSD
6 Ispiranje usiju 1.000 RSD
7 Previjanje rane 3.000 RSD
8 Obrada rane 3.000-6.000 RSD
9 Skidanje konaca 2.500 RSD
10 Incizija i drnaža manja 3.000 RSD
11 Incizija i drnaža veća 6.000 RSD
12 Terapija kiseonikom 500 RSD
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA
1 Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 6.500 RSD
2 Kontrolni specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 4.500 RSD
3 Kardiološki pregled sa EKG-om(u kucnim uslovima) 6.500 RSD
4 Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) 4.500 RSD
5 Kućna poseta patronažne sestre 2.000 RSD
6 Specijalistički pregled u staračkom domu 5.500 RSD
OSTALI PREGLEDI
1 Pregled profesora fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa 5.000 RSD
2 Kontrolni Pregled profesora fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa 3.500 RSD
3 Pregled specijaliste fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa 4.000 RSD
4 Kontrolni Pregled specijaliste fizijatra/hirurga/oftamologa/infektologa/ORL/urologa 3.000 RSD
SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA
1 Razvojno savetovalište prvi pregled (pedijatar i psiholog) 4.500 RSD
2 psiholog 4.000 RSD
3 psiholog kontrola 3.000 RSD
4 psiholog testiranje 4.500RSD
5 logoped 4.000 RSD
6 logoped kontrola 3.000 RSD
7 logoped tretman 2.500 RSD
DERMATOVENEROLOGIJA
1 Pregled profesora  dermatovenerologa 5.000 RSD
2  Kontrolni pregled  profesora dermatovenerologa 3.500 RSD
3 Pregled specijaliste dermatovenetologa 4.000 RSD
4  Kontrolni pregled specijaliste dermatovenerologa 3.000 RSD
5 Uklanjanje benignih izraslina radiotalasima do 3 promene 5.000 RSD
6 Uklanjanje benignih izraslina radiotalasima od 3 do 6 promena 7.000 RSD
7 Uklanjanje benignih izraslina   radiotalasima više od 6 promena 9.000 RSD
8 Tretman kondiloma radiotalasima do 3 promene 10.000 RSD
9 Tretman kondiloma radiotalasima više od 3 promene 12.000 RSD
10 Dermoskopija 3.000 RSD

 

ANTIAGE
1 Konsultacija Besplatna
BOTOX
1 Botox jedna regija 18.000 RSD
2 Botox dve regije 22.000 RSD
3 Botox tri regije 26.000 RSD
4 Terapija hiperhidroze 33.000 RSD
HIJALURONSKI FILERI
1 Hijaluronski fileri Juvederm 1ml  26.000 RSD
2 Hijaluronski fileri Jealifil 1ml 22.000 RSD
3 Biomodeliranje vrata 34.000 RSD
MEZOTERAPIJA, BIOREVITALIZACIJA
1 Mezoterapija I 6.000 RSD
2 Mezoterapija II (biorevitalizacija) 8.000 RSD
3 Mezoterapija lice i vrat 8.000 RSD
4 Mezoterapija lice, vrat i dekolte 10.000 RSD
5 Prophilo 25.000 RSD
MEZOTERAPIJA TELA
1 Uklanjanje masnih naslaga lipolizom
(po regiji stomak, bokovi, noge, ruke)
9.600 RSD
2 Uklanjanje celulita mezokoktelima 6.000 RSD
TRETMAN KRVNOM PLAZMOM
1 PRP lica 14.000 RSD
2 PRP lice, vrat i dekolte 20.000 RSD
3 PRP kose 10.000 RSD
4 Cellular Matrix jedna regija 22.000 RSD
5 Cellular Matrix tri regije
(lice, vrat, dekolte)
28.000 RSD
6 Hemijski pilin lica PRX T33 4.000 RSD

 

LABORATORIJSKE ANALIZE
Cenovnik laboratorijskih analiza

Zaključivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovma u Nišu, u skladu sa članom 40 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, moguće je u okviru Poliklinike Life impuls organizovati preglede lekara drugih specijalnosti (oftamologija, specijalista ORL, fizijatar i dr.) u cilju da se pacijentu obezbedi kvalitetna i bezbedna zdravstvena zaštita u okviru zdravstvene delatnosti za koju je poliklinika osnovana.

* CENOVNIK VAŽI OD 15. JANUARA 2024. *

NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu sedam dana od prvog pregleda.

NAČINI PLAĆANJA

• Gotovinom
• Kreditnom karticom

platne kartice

• Preko računa (virmanski)
• Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

uniqa genrali logo Wiener logotriglav osiguranje