Izbornik Zatvoriti

Cenovnik

Cenovnik usluga poliklinike Life Impuls

OPŠTA PRAKSA
1 Pregled lekara opste prakse 2.500 RSD
2 Kontrolni pregled lekara opste prakse 2.000 RSD
3 Pregled lekara specijaliste 3.000 RSD
4 Kontrolni pregled lekara specijaliste 2.000 RSD
INTERNA MEDICINA
1 Pregled specijaliste interne medicne 3.000 RSD
2 Kontrolni pregled specijaliste interne medicne 2.000 RSD
3 EKG monitoring (bez tumačenja) 500 RSD
4 Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) 4.000 RSD
5 Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) 3.000 RSD
KARDIOLOGIJA
1 Kardiološki pregled sa EKG-om 3.000 RSD
2 Kontrolni kardiološki pregled sa EKG-om u periodu do 7 dana 2.000 RSD
3 Pregled profesora kardiologa 4.000 RSD
4 Kontrolni pregled profesora kardiologa 3.000 RSD
5 Pregled subspecijaliste-magistara kardiologije 3.500 RSD
6 Kontrolni pregled subspecijaliste subspecijaliste-magistara kardiologije 2.500 RSD
7 Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 3.000 RSD
8 Test fizičkim opterećenjem 3.500 RSD
9 Stres EHO kardiografski test 7.000 RSD
10 Dvanaestokanalni holter EKG-a 24h 3.500 RSD
11 Dvanaestokanalni holter EKG-a 48h 5.000 RSD
12 Dvanaestokanalni holter EKG-a 72h 6.000 RSD
13 Holter EKG 24h 3.000 RSD
14 Holter EKG 48h (dva dana) 4.000 RSD
15 Holter EKG 72h (tri dana) 5.000 RSD
16 Holter EKG 96h (četiri dana) 6.000 RSD
17 Holter EKG 120h (pet dana) 7.000 RSD
18 Holter EKG 144h (sest dana) 8.000 RSD
19 Holter EKG 168h (sedam dana) 9.000 RSD
20 Telemetrijsko pracenje EKG-a 6.000 RSD
21 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) 3.000 RSD
22 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) 4.000 RSD
PULMOLOGIJA
1 Pregled pulmologa 3.000 RSD
2 Kontrolni pregled pulmologa 2.000 RSD
3 Pregled pulmologa subspecijaliste 3.500 RSD
4 Kontrolni pregled pulmologa subspecijaliste 2.500 RSD
5 Pregled profesora pulmologa 4.000 RSD
6 Kontrolni pregled profesora pulmologa 3.000 RSD
7 Spirometrija 2.500 RSD
8 Bronhodilatatorni (ventolin test ) 2.500 RSD
9 Alergo test 2.000 RSD
10 Alergo test sa odredjivanjem terapije 3.000 RSD
11 Bronhoprovokacioni test (sa testom opterećenja ) 5.000 RSD
12 Bronhoprovokacioni test (sa stres testom) 7.000 RSD
13 Test za dijagnozu sleep apnea 16.000 RSD
GASTROENTEROLOGIJA
1 Pregled gastroenterologa profesora 4.000 RSD
2 Kontrolni pregled gastroenterologa profesora 3.000 RSD
3 Pregled gastroenterologa subspecijaliste 3.500 RSD
4 Kontrolni pregled gastroenterologa profesora 2.500 RSD
5 Pregled gastroenterologa 3.000 RSD
6 Kontrolni pregled gastroenterologa 2.000 RSD
7 Gastroskopija 6.500 RSD
8 Gastroskopija sa anagezijom 8.000 RSD
9 Gastroskopija-uzimanje biopsije 5.100 RSD
10 Kolonoskopija 11.000 RSD
11 Kolonoskopija sa analgezijom 14.500 RSD
12 Kolonoskopija sa analgezijom i uzimanjem isecka 19.000 RSD
13 Rektoskopija 4.000 RSD
14 Rektoskopija sa analgezijom 5.500RSD
15 Rektalni tuše 900 RSD
16 Helicobacter test 2.000 RSD
ENDOKRINOLOGIJA
1 Pregled endokrinologa profesora 4.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora edokrinologa 3.000 RSD
3 Pregled endokrinologa subspecijaliste 3.500 RSD
4 Kontrolni pregled subspecijaliste edokrinologa 2.500 RSD
5 Pregled endokrinologa 3.000 RSD
6 Kontrolni pregled endokrinologa 2.000 RSD
7 Punkcija stitne zlezde ultra zvucno vodjene 15.000 RSD
REUMATOLOGIJA
1 Pregled proesora reumatologa 4.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora reumatologa 3.000 RSD
3 Pregled reumatologa 3.000 RSD
4 Kontrolni pregled reumatologa 2.000 RSD
5 Intraartikularna injekcija 2.500 RSD
HEMATOLOGIJA
1 Pregled hematologa profesora 4.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora hematologa 3.000 RSD
3 Pregled hematologa subspecijaliste 3.500 RSD
4 Kontrolni pregled hematologa subspecijaliste 2.500 RSD
5 Pregled hematologa 3.000 RSD
6 Kontrolni pregled hematologa 2.000 RSD
7 Periferni razmaz 2.000 RSD
NEFROLOGIJA
1 Pregled profesora nefrologa 4.000 RSD
2 kontrolni pregled profesora nefrologa 3.000 RSD
3 Pregled nefrologa subspecijaliste 3.500 RSD
4 Kontrolni pregled nefrologa subspecijaliste 2.500 RSD
NEUROPSIHIJATRIJA
1 Pregled profesora neurologa 5.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora neurologa 3.000 RSD
3 Pregled neuropsihijatra 3.500 RSD
4 Pregled neurologa 3.500 RSD
5 Kontrolni neurološki pregled 2.500 RSD
6 EEG monitorig u budnom stanju 5.000 RSD
7 EEG monitoring u spavanju 6.000 RSD
8 Pregled psihijatra 3.000 RSD
9 Pregled psihijatra kontrola 2.500 RSD
10 Psihoanaliza i psihoterapija 4.000 RSD
11 Psihoterapijaska seansa u kućnim uslovima 5.000 RSD
OSTALE USLUGE
1 Davanje infuzije 2.000 RSD
2 Davanje injekcije muskularno 500 RSD
3 Davanje injekcije venozno 700 RSD
4 Terapija kiseonikom 500 RSD
ULTRAZVUK ODRASLIH
1 Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 3.000 RSD
2 Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi 3.000 RSD
3 Ultrazvuk abdomena 3.000 RSD
4 Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva 3.600 RSD
5 Kolor dopler arterija i vena donjih ili gornjih ekstremiteta 4.000 RSD
6 Kolor dopler vena gornjih ili donjih ekstremiteta 3.000 RSD
7 Kolor dopler arterija gornjih ili donjih ekstremiteta 3.000 RSD
8 Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) 4.200 RSD
9 Ultrazvuk štitne žljezde 3.000 RSD
10 Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata 3.000 RSD
11 Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda 3.000 RSD
12 Ultrazvuk timusa 3.000 RSD
13 Ultrazvuk urogenitalnog trahta 3.000 RSD
14 Ultrazvuk mozga kod beba 3.000 RSD
15 Ultrazvuk kukova 3.000 RSD
16 Ultrazvuk kolena i poplitealne fose 3.000 RSD
17 Ultrazvuk ramena 3.000 RSD
18 Ultrazvuk lakta 3.000 RSD
19 Ultrazvuk skočnog zgloba 3.000 RSD
20 Ultrazvuk testisa 3.000 RSD
21 Ultrazvuk dojke 3.000 RSD
22 Color Doppler dojke 3.600 RSD
23 Color Doppler vene porte 4.200 RDS
24 Color Doppler abdomenalne aorte sa ilijačnim arterijama 4.200 RDS
25 Ultrazvuk male karlice 3.000 RSD
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA
1 EKG bez tumaćenja (u kucnim uslovima) 1.000 RSD
2 Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 5.000 RSD
3 Kontrolni specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 3.500 RSD
4 Kućna poseta sestre sa davanjem terapije 1.500 RSD
7 Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) 4.000 RSD
8 Kućna poseta patronažne sestre 1.500 RSD
9 Davanje infuzije 3.500 RS
10 Specijalistički pregled u staračkom domu 4.000 RS
Kontrolnim pregledom se podrazumeva pregled koji se obavlja u roku od 7 dana od prvog pregleda
PEDIJATRIJA
1 Pedijatrijski pregled 3.000 RSD
2 Kontrolni pedijatrijski pregled 2.000 RSD
3 Pedijatrijski pregled sa izradom krivulja rasta 3.500 RSD
4 Pregled profesora pedijatra gastroenterologa 5.000 RSD
5 Kontrolni pregled profesora pedijatra gastroenterologa 3.000 RSD
6 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (gastroenterolog) 3.500 RSD
7 Pregled profesora pedijatra kardiologa 4.000 RSD
8 Kontrolni pregled profesora pedijatra kardiologa 2.500 RSD
9 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (kardiolog) 3.500 RSD
10 Kardioloski pegled sa EKG-om I ehokardiografijom 8.000 RSD
11 Pregled profesora pedijatra imunologa 4.000 RSD
12 Kontrolni pregled profesora pedijatra imunologa 2.500 RSD
13 Pregled profesora pedijatra hematologa 4.000 RSD
14 Kontrolni pregled profesora pedijatra hematolga 2.500 RSD
15 Pregled profesora pedijatra reumatologa 5.000 RSD
16 Kontrolni pregled profesora pedijatra reumatologa 3.000 RSD
17 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (hematolog) 3.500 RSD
18 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (endokrinolog) 3.500 RSD
19 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (neurolog-epileptolog) 3.500 RSD
20 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (neuropsihijatar) 3.500 RSD
21 EEG monitorig u budnom stanju 5.000 RSD
22 EEG monitoring u spavanju 6.000 RSD
23 Kontrolni pregled subspecijalista 2.500 RSD
24 Sistematski pregledi I savetovaliste za zdravo dete 3.500 RSD
25 Kontrolni pregled u okviru savetovalista 2.500 RSD
26 Spirometrija deteta 2.500 RSD
27 Inhalacija 500 RSD
28 Merenje deteta 500 RSD
29 Obrada pupka i lapisiranje 1.000 RSD
30 Konsultacija pedijatra bez deteta 500 RSD
31 Bronhodilatatorni (ventolin test ) 2.500 RSD
32 Alergo test 2.000 RSD
33 Bronhoprovokacioni test (sa testom opterećenja ) 5.000 RSD
34 Bronhoprovokacioni test (sa stres testom) 7.000 RSD
35 Test fizičkim opterećenjem 3.500 RSD
36 Dvanaestokanalni holter EKG-a 24h 3.500 RSD
37 Dvanaestokanalni holter EKG-a 48h 5.000 RSD
38 Dvanaestokanalni holter EKG-a 72h 6.000 RSD
39 Holter EKG 24h 3.000 RSD
40 Holter EKG 48h (dva dana) 4.000 RSD
41 Holter EKG 72h (tri dana) 5.000 RSD
42 Holter EKG 96h (četiri dana) 6.000 RSD
43 Holter EKG 120h (pet dana) 7.000 RSD
44 Holter EKG 144h (sest dana) 8.000 RSD
45 Holter EKG 168h (sedam dana) 9.000 RSD
46 Telemetrijsko pracenje EKG-a 6.000 RSD
47 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) 3.000 RSD
48 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) 4.000 RSD
49 Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) 3.000 RSD
50 Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) 2.000 RSD
51 periferni razmaz 1.500 RSD
52 ASTO-brzi test 600 RSD
ULTRAZVUK KOD DECE
1 Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 3.000 RSD
2 Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi 3.000 RSD
3 Ultrazvuk abdomena 3.000 RSD
4 Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva 3.600 RSD
5 Kolor dopler arterija i vena donjih ili gornjih ekstremiteta 4.000 RSD
6 Kolor dopler vena gornjih ili donjih ekstremiteta 3.000 RSD
7 Kolor dopler arterija gornjih ili donjih ekstremiteta 3.000 RSD
8 Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) 4.200 RSD
9 Ultrazvuk štitne žljezde 3.000 RSD
10 Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata 3.000 RSD
11 Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda 3.000 RSD
12 Ultrazvuk timusa 3.000 RSD
13 Ultrazvuk urogenitalnog trahta 3.000 RSD
14 Ultrazvuk mozga kod beba 3.000 RSD
15 Ultrazvuk kukova 3.000 RSD
16 Ultrazvuk kolena i poplitealne fose 3.000 RSD
17 Ultrazvuk ramena 3.000 RSD
18 Ultrazvuk lakta 3.000 RSD
19 Ultrazvuk skočnog zgloba 3.000 RSD
20 Ultrazvuk testisa 3.000 RSD
21 Ultrazvuk dojke 3.000 RSD
22 Color Doppler dojke 3.600 RSD
23 Color Doppler vene porte 4.200 RDS
24 Color Doppler abdomenalne aorte sa ilijačnim arterijama 4.200 RDS
25 Ultrazvuk male karlice 3.000 RSD
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA
1 EKG bez tumaćenja (u kucnim uslovima) 1.000 RSD
2 Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 5.000 RSD
3 Kontrolni specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 3.500 RSD
4 Kućna poseta sestre sa davanjem terapije 1.500 RSD
5 Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) 4.000 RSD
6 Kućna poseta patronažne sestre 1.500 RSD
7 Davanje infuzije 3.500 RS
SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA
1 Razvojno savetovalište prvi pregled (pedijatar i psiholog) 3.000 RSD
2 psiholog 2.500 RSD
3 psiholog kontrola 2.000 RSD
4 psiholog tretman 1.500RSD
5 logoped 2.500 RSD
6 logoped kontrola 2.000 RSD
7 logoped tretman 1.500RSD
8 fizijatar 2.500 RSD
9 fizijatar kontrola 1.500 RSD
OSTALE USLUGE
1 Davanje infuzije 2.000 RSD
2 Davanje injekcije muskularno 500 RSD
3 Davanje injekcije venozno 700 RSD
4 Terapija kiseonikom 500 RSD
Kontrolnim pregledom se podrazumeva pregled koji se obavlja u roku od 7 dana od prvog pregleda
LABORATORIJSKE ANALIZE
Cenovnik laboratorijskih analiza

* CENOVNIK VAŽI OD 1. JANUARA 2021. *

NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu sedam dana od prvog pregleda.

NAČINI PLAĆANJA

• Gotovinom
• Kreditnom karticom

platne kartice

• Preko računa (virmanski)
• Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

uniqa genrali logo Wiener logotriglav osiguranje