Izbornik Zatvoriti

Doktori

Tim lekara poliklinike Life Impuls

INTERNA MEDICINA
KARDIOLOGIJA
Prof dr Svetlana Apostolović internista – kardiolog
Mr sci med dr Ljubodrag Radević internista-magistar kardiologije
Prim mr sci med dr Svetlana Kostić internista-magistar kardiologije
Mr sci med dr Dušanka Kutlešić Kurtović intrenista-magistar kardiologije
Dr sci med dr Dragana Stanojević internista – kardiolog
Dr Anita Novaković specijalista interne medicine – kardiolog
Dr Sanja Jović specijalista interne medicine – subspecijalista kardiolog
Dr Marija Miljković specijalista interne medicine – subspecijalista kariolog
Prim dr Dušanka Branković internista
Dr Ivan Kostić internista
Dr Svetlana Pejčić internista
Prof dr sci med Maja Nikolić savetovalište za ishranu
PULMOLOGIJA
Prof. Dr Tatjana Pejčić pulmolog
Prof. Dr Ivana Stanković pulmolog
Prof. Dr Lidija Ristić pulmolog
Mr sci med dr Saša Jovanović pulmolog – magistar imunologije i alergologije
Dr Nela Perhoč pulmolog
GASTROENTEROLOGIJA
Prof. Dr Goran Bjelaković Internista – gastroenterolog
Dr sci med dr Violeta Dinić Radović Internista – gastroenterolog
Dr Danijela Jovanović internista – gastroenterolog
Dr Marko Milanović Internista – gastroenterolog
NEFROLOGIJA
Prof dr Branka Mitić internista – nefrolog
Doc dr Zorica Dimitrijević internista – nefrolog
Prof dr Svetislav Kostić internista – nefrolog
HEMATOLOGIJA
Prof dr Lana Mačukanović Golubović internista-hematolog
Doc dr Irena Ćojbašić internista-hematolog
Prim dr Tomislav Vukićević internista-hematolog
Dr Dragana Drašković internista-hematolog
ENDOKRINOLOGIJA
Prof dr Slobodan Antić Internista-endokrinolog
Dr Dušan Đorđević Internista-endokrinolog
Dr Danijela Stojić Internista-endokrinolog
Doc dr sci med Milena Velojić Golubović Internista-endokrinolog
Mr sci med dr Selena Vukadinović Internista-endokrinolog
REUMATOLOGIJA
Prof.dr Aleksandar Dimić specijalista interne medicine-reumatolog
Prim dr Vlado Skakić internista – reumatolog
PEDIJATRIJA
Dr Slobodanka Duca Stojanović pedijatar
Dr Snežana Ivanović pedijatar
Dr Vanja Petrovski pedijatar
Dr Gordana Đorđević pedijatar
Dr Jadranka Bonić pedijatar
Dr Predrag Miljković pedijatar (vakcinacija)
Prof dr Hristina Stamenković pedijatar imunolog – alergolog
Prof dr Zlatko Djuric pedijatar – gastroenterohepatolog
Dr Dragana Ilić pedijatar – gastroenterohepatolog
Prof dr Ljiljana Pejčić pedijatar – kardiolog
Prof dr Bojko Bjelaković pedijatar – kardiolog
Dr sci med dr Karin Vasić pedijatar – kardiolog
Prof dr Gordana Kostić pedijatar – hematolog
Dr Danijela Jovančić Petrović pedijatar – hematolog
Dr sci med dr Maja Slavković Jovanović pedijatar -pulmolog
Dr sci med dr Sandra Stevanović Stanković pedijatar – endokrinolog
Dr Jadranka Vukićević dečiji neuropsihijatar
Mr sci med dr Olga Milojković dečiji neuropsihijatar
Doc dr Milena Dimić dečiji neuropsihijatar
Doc dr Miodrag Stanković dečiji psihijatar
Dr Neda Ilić dečiji psihijatar
Dr Aleksandra Stojanović dečiji psihijatar
Dr Martin Novak pedijatar – neurolog
Prof.dr Emilija Golubović pedijatar – nefrolog
Mr sci med dr Predrag Miljković pedijatar-nefrolog
Dr Daniela Đorđević pedijatar-neonatolog
Dr Dragana Lazarević pedijatar-reumatolog
SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA
Dr Snežana Ivanović specijalista pedijatar
Milena Petković Milenović psiholog
Jelena Petković psiholog
Tijana Kocić psiholog
Miodrag Đorđević psiholog
Mirjana Milošević logoped – defektolog
Dr Dragan Stamenković fizijatar
Prof. dr Lidija Dimitrijević fizijatar
Dr Slavica Djordjević fizijatar
NEUROPSIHIJATRIJA
PSIHIJATRIJA
Dr Dragan Milošević psihijatar
Dr Zoran Svetozarevic psihijatar
Mr sci med dr Ljiljana Trajanović neuropsihijatar
Dr Jelena Stojanov psihijatar
Dr Ivana Stevanović Savović psihijatar
Doc dr sci med Ljiljana Mitić Ranđelović neuropsihijatar
Dr Biljana Vučković neuropsihijatar
NEUROLOGIJA
Prof. dr Slobodan Vojinović specijalista neurolog
Dr Boban Biševac neurolog, epileptolog, klinički neurofiziolog
Dr Aleksandar Stojanov neurolog
Doc dr Gordana Đorđević neurolog
Dr Nikola Vukašinović neurolog
Dr Dragan Gavrilović neurolog
Dr Ana Pražić neurolog
Dr Miodrag Živković neurolog

Prof. dr Svetlana Apostolović, internista kardiolog

Mr sci. med. dr Ljubodrag Radević internista, magistar kardiologije

Prof. dr Zlatko Đurić, pedijatar gastroenterolog

Dr Gordana Djordjevic pedijatar

Dr Gordana Djordjević
pedijatar

Mr sci med dr Ljiljana Trajanovineuropsihijatar

Mr sci med dr Ljiljana Trajanović, neuropsihijatar

Dr Violeta Dinic Radovic internista gastroenterolog

Dr Violeta Dinić Radović, internista gastroenterolog

Dr Zoran Svetozarevic psihijatar

Dr Zoran Svetozarević, psihijatar

Prim dr Dusanka Brankovic internista

Prim. dr Dušanka Branković, internista

Prof.dr Bojko Bjelaković, specijalista pedijatar kardiolog

Prim. dr Vlado Skakić, internista reumatolog

Prim. mr sci. med. dr Svetlana Kostić, internista magistar kardiologije

Prof. dr Maja Ilić, savetovalište za ishranu

Dr sci. med. Zorica Dimitrijević, internista nefrolog

Doc. dr Gordana Đordjević, neurolog

Prof. dr Slobodan Antić, internista endokrinolog

Doc. dr Milena Velojić Golubović, internista endokrinolog

Mr sci. med. dr Dušanka Kutlešić Kurtović internista – magistar kardiologije

Dr Irena Milić, neuropsihijatar

Dr Snežana Ivanović, pedijatar

Mr sci. med. dr Selena Vukadinović, internista – endokrinolog

Prof dr Ljiljana Pejčić, pedijatar – kardiolog

Dr sci med Miodrag Stanković- dečiji psihijatar

Dr Olga Milojkovć, neuropsihijatar

Dr sci med Sandra Stevanović Stanković pedijatar – endokrinolog

Dr Slobodanka Duca Stojanović, specijalista pedijatar

Dr Jadranka Vukićević, neuropsihijatar

Prim Dr Tomislav Vukićević, internista – hematolog

Dr sci med Maja Slavković Jovanović – pedijatar pulmolog

Dr Anita Novaković, specijalista interne medicine – kardiolog

Dr Miljana Lazović, specijalista radiolog

Dr Martin Novak, pedijatar – neurolog

Dr Aleksandra Stojanović, dečiji psihijatar

Prof.dr Hristina Stamenković, specijalista pedijatar imunolog

Prof. dr Tatjana Pejčić, specijalista pulmolog

Prof. dr Svetislav Kostić, specijalista interne medicine nefrolog

Prof. dr Lana Mačukanovič Golubović, Specijalista interne medicine hematolog

Dr  Danijela Stojić, specijalista interne medicine endokrinolog

Dr Sanja Jović, specijalista interne medicine kardiolog

Prof.dr Emilija Golubović, specijalista pedijatar nefrolog

Dr Vanja Petrovski, specijalista pedijatar

Prof.dr Aleksandar Dimić,
specijalista interne medicine-reumatolog

Prof.dr Gordana Kostić, specijalista pedijatar hematolog

Mr dr sci med Saša Jovanović, pulmolog-alergolg

Mirjana Milošević, logoped

Dr  Dragana Ilić, specijalista pedijatar gastroenterolog

Dr  Jadranka Bonič, specijalista pedijatar

Prof.dr Branka Mitić, specijalista interne medicine nefrolog