Izbornik Zatvoriti

Doktori

Tim lekara poliklinike Life Impuls

Kardiologija, Pulmologija, Gastroenterologija, Nefrologija, Hematologija, Endokrinologija, Reumatologija, Psihijatrija, Neurologija, Pedijatrija, Savetovalište za praćenje razvoja dece i adolescenata, Ultra zvuk – color doppler, Dermatovenerologija, Antiage medicina

Kardiologija

Prof. dr Svetlana Apostolović

specijalista interne medicine-kardiolog

Mr dr sci. med. Ljubodrag Radević

specijalista interne medicine-magistar kardiologije

Mr dr sci. med. Dušanka Kutlešić Kurtović

specijalista interne medicine-magistar kardiologije

Dr sci. med. dr Dragana Stanojević

specijalista interne medicine-kardiolog

Dr Anita Novaković

specijalista interne medicine – kardiolog

Dr Sanja Jović

specijalista interne medicine kardiolog

Dr Marija Miljković

specijalista interne medicine-kardiolog

Prim. dr sci. med. dr Miodrag Damjanović

specijalista interne medicine-kardiolog

Dr Aleksandar Mihajlović

specijalista interne medicine - kardiolog

Dr Marina Đorđević Spasić

specijalista infektolog

Prof. dr Maja Nikolić

savetovalište za ishranu

Dr Ivan Radević

doktor medicine

Pulmologija

Prof. dr Tatjana Pejčić

specijalista pulmolog

Prof. dr Ivana Stanković

specijalista pulmolog

Prof. dr Lidija Ristić

specijalista pulmolog

Mr dr sci. med. Saša Jovanović

pulmolog-alergolg

Dr Nela Perhoč

specijalista pulmolog

Gastroenterologija

Prof. dr Goran Bjelaković

specijalista interne medicine-gastroenterolog

Dr Violeta Dinić Radović

specijalista interne medicine-gastroenterolog

Dr Danijela Jovanović

specijalista interne medicine-gastroenterolog

Dr Marko Milanović

specijalista interne medicine-gastroenterolog

Nefrologija

Prof.dr Branka Mitić

specijalista interne medicine-nefrolog

Doc. dr Zorica Dimitrijević

specijalista interne medicine-nefrolog

Hematologija

Prof. dr Lana Mačukanovič Golubović

specijalista interne medicine-hematolog

Doc. dr Irena Ćojbašić

specijalista interne medicine-hematolog

Prim. dr Tomislav Vukićević

specijalista interne medicine-hematolog

Dr Dragana Drašković

specijalista interne medicine-hematolog

Dr Olivera Simonović

specijalista interne medicine-hematolog

Endokrinologija

Prof. dr Slobodan Antić

specijalista interne medicine-endokrinolog

Prof. dr Aleksandar Karanikolić

opšti hirurg

Dr Danijela Stojić

specijalista interne medicine-endokrinolog

Doc. dr Milena Velojić Golubović

specijalista interne medicine-endokrinolog

Mr sci. med. dr Selena Vukadinović

specijalista interne medicine-magistar endokrinolog

Dr Dušan Đorđević

specijalista interne medicine-endokrinolog

Reumatologija

Prof.dr Aleksandar Dimić

specijalista interne medicine-reumatolog

Prim. dr Vlado Skakić

specijalista interne medicine-reumatolog

Psihijatrija

Doc. dr Maja Simonović

specijalista neuropsihijatar

Dr Dragan Milošević

specijalista psihijatar

Dr Zoran Svetozarević

specijalista psihijatar

Mr sci. med. dr Ljiljana Trajanović

specijalista neuropsihijatar

Dr Jelena Stojanov

specijalista psihijatar

Dr Ivana Savović

specijalista psihijatar

Dr sci. med. dr Ljiljana Mitić Ranđelović

specijalista neuropsihijatar

Dr Biljana Vučković

specijalista neuropsihijatar

Prim. dr Božica Ivić

specijalista psihijatar

Dr Olivera Skakić

specijalista psihijatar

Dr Predrag Mišić

specijalista psihijatar

Dr Miroslav Petković

specijalista psihijatar

Neurologija

Prof. dr Slobodan Vojinović

specijalista neurolog

Dr Boban Biševac

specijalista neurolog, epileptolog, klinički neurofiziolog

Dr Aleksandar Stojanov

specijalista neurolog

Doc. dr Gordana Đorđević

specijalista neurolog

Dr Nikola Vukašinović

specijalista neurolog

Dr Dragan Gavrilović

specijalista neurolog

Dr Ana Pražić

specijalista neurolog

Dr Miodrag Živković

specijalista neurolog

Prof. dr Biljana Živadinović

specijalista neurolog

Dr Predrag Karabašević

specijalista neurolog

Pedijatrija

Dr Slobodanka Duca Stojanović

specijalista pedijatar

Dr Snežana Ivanović

specijalista pedijatar

Dr Vanja Petrovski

specijalista pedijatar

Prim. dr Gordana Djordjević

specijalista pedijatar

Dr Jadranka Bonić

specijalista pedijatar

Dr Predrag Miljković

specijalista pedijatar (vakcinacija)

Prof.dr Bojko Bjelaković

specijalista pedijatar kardiolog

Prof.dr Hristina Stamenković

specijalista pedijatar imunolog

Dr Dragana Ilić

specijalista pedijatar gastroenterolog

Prof. dr Ljiljana Pejčić

pedijatar-kardiolog

Dr sci. med. Maja Slavković Jovanović

specijalista pedijatar pulmolog

Prof. dr Zlatko Djurić

specijalista pedijatar gastroenterohepatolog

Prof.dr Gordana Kostić

specijalista pedijatar hematolog

Ass.sci.med.dr Danijela Jovančić Petrović

specijalista pedijatar hematolog

Doc. dr Milena Dimić

specijalista neuropsihijatar

Ass.sci.med.dr Sandra Stanković

specijalista pedijatar endokrinolog

Prof. dr Snežana Živanović

specijalista pedijatar pulmolog

Mr sci. med. dr Olga Milojković

specijalista neuropsihijatar

Prim. dr Gordana Jovanović

specijalista neuropsihijatar

Ass.dr sci.med. Jelena Kostić

specijalista psihijatar

Dr Neda Ilić

specijalista dečiji psihijatar

Prof.dr Emilija Golubović

specijalista pedijatar nefrolog

Ass.sci.med.dr Dragana Lazarević

specijalista pedijatar reumatolog

Dr Martin Novak

specijalista pedijatar neurolog

Mr sci. med. dr Predrag Miljković

specijalista pedijatar nefrolog

Dr Ninoslava Simić

specijalista dečije psihijatrije

Prof. dr Lidija Dimitrijević

specijalista fizijatar

Dr Irena Milenković Petković

specijalista pedijatar

Dr Cica Jovanović

specijalista pedijatar

Savetovalište za praćenje razvoja dece i adolescenata

Msc Milena Petković Milenović

klinički psiholog reeduktor psihomotorike

Dr Snežana Ivanović

specijalista pedijatar

Prof. dr Lidija Dimitrijević

specijalista fizijatar

Jelena Petković

psiholog

Tijana Petrović

MSc klinički psiholog
Trasankciono-analitički savetnik

Mirjana Milošević

logoped

Dr Dragan Stamenković

specijalista fizijatar

Dr Slavica Đorđević

specijalista fizijatar

Ultra zvuk - color doppler

Dr Vesna Milojković

specijalista radiolog

Dr Nikola Laban

specijalista radiolog

Dr Milijana Lazović

specijalista radiolog

Dr Ana Vlajković

specijalista radiolog

Dr Tihana Ristić

specijalista radiolog

Dermatovenerologija

Doc. dr sci. med. Vesna Karanikolić

specijalista dermatovenerolog

Prof. dr Ljiljana Nikolić

specijalista dermatovenerolog

Dr Marina Đorđević

specijalista dermatovenerolog

Dr Zorana Zlatanović

specijalista dermatovenerolog

Prof. dr Milenko Stanojević

specijalista dermatovenerolog

Estetska medicina

Dr Slađana Nikolić

doktor estetske medicine

Dr Jelena Paunković

doktor estetske medicine