Cellular matrix preparat

Cellular matrix

  • Epruverte sadrže separatorski gel, rastvot antikoagulanasa i neukrštenu hijaluronsku liselinu
  • Koriste se za dobilanje Cellular Martix (PRP sa hijaluronskom kiselinom)
  • Po uzimanju pacijentove krvi u epruvete, centrifugiraju se 5 min na 3200 obrtaja/min