Izbornik Zatvoriti

Ultrazvuk

ultrazvuk 01

Dijagnostička metoda koja se bazira na principu refleksije zvučnih talasa koji su izvan opsega čujnosti ljudskog uha. Metoda je dokazano neškoljiva, nema jonizujućeg zračenja i štetnog dejstva na ljudski organizam u dijagnostićkim dozama te se može ponavljati više puta, u zavisnosti od potrebe.

ultrazvuk 01

Brojni su razlozi za široku primenu u dijagnostici raznih patoloških promena u oganizmu. Procedura se sastoji iz toga da se odgovarajuća sonda (konveksna ili lnearna) prislanja na kožu pacijanta iznad organa koji treba da se pregleda. Da bi se otklonili mehurići vazduha u međuprostoru stavlja se gel i putem ultrazvučnog aparata dobija se vizuelni prikaz organa na ekranu.

Color Doppler tehnikom se pomoću ultrazvuka može posmatrati protok krvi kroz krvne sudove i organe: krvne sudove glave i vrata, srca, pritisaka u srcu, unutar komora i pretkomora, protok krvi kroz aortu, abdominalni deo aorte, bubrežne arterije, arterije i vene nogu i ruku…

ultrazvuk 02

U poliklinici Life IMPULS možete obaviti sledeće preglede:

ultrazvuk 0301.    Ultrazvuk srca
02.    Ultrazvuk  dojki (sa kolor doplerom)
03.    Ultrazvuk mekih tkiva i mišića
04.    Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi
05.    Ultrazvuk urotrakta
06.    Ultrazvuk abdomena
07.    Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva
08.    Kolor dopler arterija i vena donjih ekstremiteta
09.    Kolor dopler arterija i vena  gornjih ekstremiteta
10.    Kolor dopler  vena gornjih ili donjih ekstremiteta
11.    Kolor dopler arterija  gornjih ili donjih ekstremiteta
12.    Ultrazvuk  renalnih arterija  i nad bubrega (sa kolor doplerom)
13.    Ultrazvuk abdomenalne aorte (sa kolor doplerom)
14.    Ultrazvuk abdomena sa  abdomenalnom  aortom
15.    Ultrazvuk štitne žljezde
16.    Ultrazvuk  reumatologa
17.    Ultrazvuk  srca kod deteta
18.    Ultrazvuk mekih tkiva i mišića kod dece
19.    Ultrazvuk  linfnih žljezda i mišića vrata kod dece
20.    Ultrazvuk  parotidnih i submandibularnih žljezda  kod dece
21.    Ultrazvuk  štitne žljezde  kod dece
22.    Ultrazvuk  timusa  kod dece
23.    Ultrazvuk  urogenitalnog trahta  kod  dece
24.    Ultrazvuk  mozga kod beba
25.    Ultrazvuk  abdomena kod dece
26.    Ultrazvuk  kukova kod dece
27.    Ultrazvuk  kolena i poplitealne fose kod dece
28.    Ultrazvuk  ramena  kod dece
29.    Ultrazvuk  lakta  kod dece
30.    Ultrazvuk  skočnog zgloba  kod dece
31.    Ultrazvuk  testisa kod dece
32.    Ultrazvuk male karlice