Izbornik Zatvoriti

Ultrazvuk dojki i pazušnih regija

logoOnama

Ultrazvuk dojki i pazušnih regija, uključujući i dojke sa silikonskim implantima je izuzetno važan pregled koji treba raditi barem jedanput godišnje, jer je broj novo otkrivenih tumora dojke svake godine sve veći. Pregled pazušnih jama je takođe značajan segment pregleda, jer se često uvećani limfni čvorovi pojave u ovom predelu i usmeravaju dalji dijagnostički i terapijski tok.

Ultrazvuk dojki je efikasan, neškodljiv, bezbolan, te se preporučuje od početka reproduktivnog perioda života. Ultrazvuk dojki sa velikom verovatnoćom diferencira maligne od benignih promena. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u prirodu nalaza, može se pod kontrolom ultrazvuka uraditi aspiracija (iglom se usisa deo sadržaja) ili biopsija (uzima se isečak tkiva) i dobijeni sadržaj se šalje na analizu.

Ultrazvuk dojke se posebno preporučuje, kada se mamografijom primeti postojanje mase ili kada se ona napipa prilikom pregleda lekara ili samopregledom dojki. Ultrazvukom se utvrđuje da li je masa obična cista (ispunjena tečnošću) ili kompleksna (tečnost i tkivo) ili čvrst tumor.
Rizik od kancera je mali ako se ultrazvukom pokaže da je masa obična cista; jedna studija je pokazala nepostojanje kancera u 223 slučaja jednostavnih cisti.
Ultrazvuk dojkiUltrazvuk je najkorisniji u sledećim situacijama:

  • Procena napipane mase, naročito kod žena mlađih od 35 godina
  • Procena mase primećene na mamogramu, ali koja ne može da se napipa

Ako je masa složena ili čvrsta obično se preporučuje biopsija.

Svake godine se karcinom dojke dijagnostikuje kod 200 000 žena u Sjedinjenim Američkim Državama. Oko 40 000 žena godišnje umire od ovog kancera, što ga čini drugim kancerom po smrtnosti među ženama, odmah posle karcinoma pluća.
Tokom poslednje decenije smrtnost od kancera dojke je opala za 20 procenata. To je delimično posledica mogućnosti dijagnoze bolest u ranijim stadijumima, kada je šansa za izlečenje veća. U stvari, postoji više naučnih dokaza koji podržavaju preventivneđkontrolne preglede za kancer dojke pre nego za druge kancere.