Izbornik Zatvoriti

Test fizičkim opterećenjem (Ergo test)

Test fizičkim opterećenjem je metoda kojom se proverava koronarna rezerva odnosno snabdevenost srca krvlju. Ovaj test nam daje podatke koliko je Vaše srce zdravo i pomaže u pronalaženju uzroka Vaših tegoba.

Za vreme testa, bilo da hodate po pokretnoj traci ili da vozite statički bicikl, prati se krvni pritisak, srčana frekvenca (broj otkucaja u minuti) i sve vreme se snima EKG (električna aktivnost srca). Na taj način se prati reakcija srca na povećane potrebe organizma za kiseonikom.
Test fizičkim opterećenjem izvode osobe sa i bez srčanih tegoba, sa faktorima rizika (pušač, masnoće u krvi, dijabetes, genetski predisponirane osobe, hipertenzija, fizička neaktivnost) , sve u cilju prevencije i ranog otkrivanja koronarne bolesti. Preporuka je da stabilni srčani bolesnici periodično izvode test u cilju praćenja efikasnosti terapije i određivanja stepena bezbedne fizičke aktivnosti.

Priprema za Ergo test

Tri sata pre izvodjenja testa ne unositi tečnost i hranu, ne konzumirati napitke koji sadrže kofein (kafa ili koka kola) ili alkohol.
Potrebno je da obujete udobne tenis patike ili lagane i udobne sportske cipele i laganu komfornu odeću u kojoj ćete se osećati lagodno, pa samim tim lakše uraditi test.
Potrebno je takodje, da se 48 sati pre izvodjenja testa prekine sa uzimanjem lekova iz grupe Beta-blokatora (Presolol, Prinorm, Propranolol, Dilatrend, Karvedilol, Concor, Nebilet, Binevol, Biprez, Karvedilol, Milenol i dr) i/ili iz grupe Antagonista kalcijuma (Nifelat, Amlodipin, Norvasc, Vazotal, Plendil i dr) ukoliko nije drugačije savetovano.

stress srce lifeimpulsNačin izvodjenja pregleda

Vi hodate na pokretnoj traci ili vozite statični bicikl dok se u odredjenim vremenskim intervalima menja opterećenje. Sve vreme se registruje EKG pomoću elektroda koje su prikačene za Vaš grudni koš. Za vreme testa se meri krvni priitisak i srčana frekvenca. Test traje dok se ne postigne srčana frekvenca predvidjena za Vašu životnu dob. U slučaju komplikacija, kao što su bol u grudima, nesvestica, problemi sa disanjem ili promene u EKG-u, test se prekida.

Rizici i moguće komplikacije prilikom testa fizičkim opterećenjem

Ergo test je niskorizična procedura, medjutim, postoji mogućnost da u retkim prilikama dodje do komplikacija (2-3 slučaja na 1000 testova). Moguće komplikacije su:

  • Bol u grudima tokom testa ili nakon završetka testa
  • Osećaj nesvestice
  • Problemi sa disanjem
  • Aritmije
  • Izuzetno retko srčani udar