Izbornik Zatvoriti

Telemetrija – višednevni “real time” monitoring srčanog rada

Zamislite da imate svog privatnog kardiologa koji u realnom vremenu, svake sekunde ima uvid u rad Vašeg srca?

Ukoliko ste već iskusili neku od neprijatnih tegoba poput bola u grudima, nedostatka vazduha, nesvestice, lupanja i preskakanje srca sigurno ste poželeli da lekar bude uz Vas da otkloni sumnju, uznemirenje, postavi  dijagnozu i odredi odgovarajuću terapiju.

U današnje vreme brza i tačna dijagnoza predstavlja osnovu uspešne terapije, a ne retko i spašava život ili otklanja sumnju.

Pored klasičnog 24-satnog I višednevnog Holter monitoringa (od 1-7 dana), koji se radi u našoj poliklinici, predstavljamo vam jedan od najsavremenijih aparata za izvođenje metode kontinuiranog ambulantnog elektrokardiograma – HEARTVIT-T EKG telemetrijski sistem.

Uređaj radi tako što neprestano snima EKG signale, i preko mobilnog telefona prenosi iste (sa kompletnom analizom) do mobilnog telefona ili na e-mail vašeg doktora. Dok nosite aparat u stalnom ste kontaktu sa Vašim kardiologom 24 sata, onoliko dana koliko je potrebno do registrovanja srčanog poremećaja i konačne odluke o daljem načinu lečenja.

Aparat je namenjen:

  • Pacijentima sa tegobama kao sto su gubitak svesti nepoznatog uzroka, nesvestica, vrtoglavica, iznenadna slabost, osećaj lupanja, preskakanja srca, koji nije prethodno dijagnostikovan klasičnim metodama
  • Pacijentima sa visokim kardiovaskularnim rizikom, u odsustvu subjektivnih tegoba, u cilju procene rizika i praćenja efekta terapije
  • Pacijentima sa dijagnostikovanom koronarnom bolešću, kod simtomatskih bolesnika koji nisu sposobni da izvedu test fizičkim opterećenjem, radi detekcije asimptomatske miokardne ishemije, i radi procene učestalosti epizoda miokardne ishemije tokom dnevnih aktivnosti
  • Kod praćenja efekata propisane terapije za poremećaje srčanog ritma, kao i evaluacije medikamentne terapije u koronarnih bolesnika.

HEARTVIT-T EKG telemetrijski sistem je nov, savremen metod kontinuiranog monitoringa elektrokardiograma (EKG-a), umnogome napredniji od klasičnog Holter monitoringa. On omogućava višednevno „real time“ praćenje srčanog rada. HEARTVIT-T automatski detektuje poremećaje srčanog ritma (bradikardiju, tahikardiju, pauzu, aritmije) i šalje EKG snimak na email doktora kada je to zaista neophodno.

Na osnovu analize snimljenog EKG-a, vaš kardiolog daje savet, predlaže dalju dijagnostiku ili lečenje.