Izbornik Zatvoriti

Stres-ehokardiografski test

Stres-ehokardiografski testovi podrazumevaju izlaganje doziranom fizičkom opterećenju (stres-eho fizičkim opterećenjem na biciklu) ili korišćenjem farmakološkog agensa (medikamenta) dipiridamola ili dopamina (farmakološki stres-eho test) u cilju izazivanja ishemije miokarda, odnosno slabijeg snabdevanja srčanog mišića kiseonikom uz kontinuirani monitoring srčane frekvence, arterijskog krvnog pritiska i elektrokardiografskog zapisa.

U prisustvu aterosklerotske bolesti koronarnih krvnih sudova, ishemija se manifestuje kroz promene u kretanju srca (srčanih zidova) koje su vidljive ehokardiografski.

Ovaj test je dokazano koristan i validniji je od klasičnog testa opterećenjem, koji predstavlja prvi test izbora kod sumnje na koronarnu bolest. U situacijama kada ovaj test daje nedovoljno jasne informacije, kao i kod promena na EKG-u koje onemogućuju adekvatnu interpretaciju testa, primenjuje se stres-ehokardiografski test.

Prilikom izvodjenja stres-eho testa, prvo se uradi ultrazvučni pregled srca u miru, zatim test za izazivanje ishemije miokarda (bilo fizičkim opterećenjem, bilo davanjem farmakoloških sredstava). Istovremeno ili odmah po prestanku opterećenja se ponovi ultrazvučni pregled srca, nakon čega sledi analiza i uporedjivanje nalaza pre i nakon testa sa posebnim osvrtom na pokretljivost zidova leve komore.

Stres-eho test je značajan za procenu rizika, procenu efekata terapije, procenu stanja posle infarkta miokarda, ugradnje stenta, bajpasa.

U Poliklinici Life Impuls Stres-ehoardiografski test se izvodi na posebnom ležećem ergobiciklu Cardiowise

Priprema pacijenta za izvodjenje stresehokardiografskog testa

1. Uveče i na dan testa izostaviti iz terapije:  beta blokatore (lekovi koji usporavaju srcani ritam : Atenolol, Prinorm, Presolol, Concor, Nebilet, Panapres, Propranolol, Dilatrend, Karvilex, Milenol, Tensec, Binevol, Biprez i sl) i Dilacor.
2. Na dan testa ne uzeti: Koronarne dilatatore (Monizol, Dilcoran, Lopion, Molicor, Isosorb R).
3.  Obavezno uzeti svu ostalu tearpiju (narocito za krvni pritisak), osim  u slučaju pacijenata koji uzimaju antiaritmike (Propafen ili  Amiodaron ) konsultovati kardiologa koji treba da radi test.
4.  Pacijenti koji nisu bili na kardiološkom pregledu duže od mesec dana pre testa  treba da urade pregled.  Ako pacijenti imaju  EHOkardiografski pregled urađen ranije, on ne sme da bude stariji od 6 meseci.
6. 2-3 sata pre testa lagana obrok da bi se izbegla   hipoglikemijska reakcija. Ne konzumirati kafu, kofeinske napitke, Coca- Colu, ne pušiti cigarete.
7. Obući/poneti laku obuću ( bez štikli , po mogućstvu patike) i prikladnu odeću za brzo hodanje ili vožnju biciklom. Doći odmoran i naspavan.
8. Dijabetičari pre testa treba da nešto pojedu, da popiju svoju uobičajenu terapiju, a pacijenti na insulinskoj terapiji pre testa treba da smanje dozu insulina  za 2-4 ij.
9. Žene ne bi trebale da rade test za vreme menstruacije.
10. Poneti kompletnu medicinsku  dokumentaciju. U slucaju tegoba, obavezno obavestiti doktora.