Izbornik Zatvoriti

Sezonska vakcina protiv gripa – DA ili NE?

Šta podrazumevamo pod gripom?

Grip je jedna od glavnih zaraznih bolesti koje prete ljudskoj populaciji, kako zbog godišnjih epidemija gripa koje negativno utiču na zdravlje, tako i zbog štetnih globalnih posledica koje izazivaju pandemije gripa. Vakcinacija je trenutno najefikasnije sredstvo za sprečavanje infekcije gripom.

Grip je bolest koja se brzo prenosi i uzrokovana je različitim vrstama sojeva koji se mogu menjati svake godine. Zbog toga je možda potrebno da se vakcinišete svake godine.

Simptomi

Uobičajeni simptomi gripa su :malaksalost, bol u mišićima i zglobovima, povišena telesna temperatura … i najčešće se javljaju iznenada, i traju od nekoliko dana (lakša forma), do nekoliko nedelja (teže forma nastala usled kompilacija)

Vakcinacija kao najbolja mera prevencije

Najefikasnija mera prevencije protiv gripa je vakcinacija.

Svetska zdravstvena organizacija , za svaku sezonu, preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne slojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji.

Posebnih uslova za vakcinaciju nema, ali je poželjno da osoba bude bez tegoba, odnosno da bude potpuno zdrava.

Za preventivnu imunizaciju protiv sezonskog gripa, se koristi  četvorovalentna vakcina (Influvac tetra)  i  trоvаlеntna vакcina (Torvaxflu).

Jedina razlika između ove dve vakcine ogleda  se u elementima koji se nalaze u vakcini, odnosno da li se radi o kombinaciji dva soja ili četiri soja virusa.

Najbolje je vakcinisati se protiv gripa oko mesec dana pre nego što se uobičajeno pojavljuje virus gripa u cirkulaciji tako da je najadekvatnije vreme početak jeseni, ali nije kasno uraditi vakcinaciju i u novembru.

Dve do tri nedelje je vreme neophpdno za sticanje imuniteta. Trajanje post vakcinalnog imuniteta pokriva jednu sezonu.

Neželjena dejstva

Tokom kliničkih ispitivanja su primećena sledeća neželjena dejstva koja su na osnovu svoje učestalosti procenjene kao:

 • Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): glavobolja, umor, lokalne reakcije na mestu primene – bol , osetljivost i crvenilo
 • Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): povišena telesna temperatura, drhtavica,mučnina, bol u zglobovima (artralgija), bol u mišićima (mijalgija), lokalne reakcije na mestu primene – otvrdnuće (induracija) i otok
 • Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): povraćanje i spazam mišića

Ko spada u lica sa posebnim rizikom?

Preporuka svetske zdravstvene organizacije je da se aktivna imunizacija sprovede kod lica u posebnom riziku. Tu spadaju lica:

 • starija od 65 godina starosti
 • sa malignim oboljenjima bez obzira na trenutni terapijski status
 • bubrežnom disfunkcijom
 • hemoglobinopatijom
 • hroničnim neurološkim poremećajem
 • imunosupresijom
 • trudnica
 • izrazito gojazne osobe

Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se preporučuje kod lica:

 • Zaposlenim u zdravstveim ustanovama
 • Smeštenim i zaposlenim u gerontološkim centrima
 • Smeštenim u zaposlenim u centrima socijalno zdravstvene zaštite

Postavlja se pitanje: “da li i zbog čega je poželjno da se vakcinišu i zdrave osobe?“

Nažalost, vakcina je najmanje efikasna kod onih kojima je najvažija , ali je dovoljno efikasna da štiti život. Mnogi vakcinisani hronični bolesnici i stariji od 65 godinamogu da obole, ali imaju blažu kliničku sliku. Vakcina najbolje štiti zdrave osobe, a ne samo da štiti već i sprečava dalje prenošenje virusa.Prepopuka je, da se sve zdrave osobe , koje imaju kontakt sa osobom koja spada u rizičnu kategoriju , vakcinišu i tako smanje rizik od oboljevanja .

Vaš lekar će odlučiti da li Vi treba da primite vakcinu ukoliko:

 • imate slab imunski odgovor (imunodeficijencija ili uzimate lekove koji utiču na imunski sistem) jer odgovor na vakcinu može biti nedovoljan.
 • iz bilo kojih razloga, dajete krv na analizu u okviru nekoliko dana nakon primene vakcine protiv gripa,
 • imate problem sa krvarenjem ili ste podložni nastajanju modrica.

Nikada se ne vakcinišu:

 • Trudnice u prva 3 meseca trudnoće
 • Osobe alergične na jaja
 • Osobe koje su imale alergijsku reakciju na vakcinu protiv gripa
 • Osobe u akutnoj infekciji (sa povišenom temperaturom, kašljem, kijavicom i sl.)

U Poliklinici Life Impuls možete obaviti pregled, izvršiti konsultaciju kako bi doneli odluku o vakcinaciji i izboru vakcine.

Deo stručnog tima  Poliklinike Life Impuls:

 • Dr Marina Đorđević Spasić – specijalista infektolog
 • Dr Tanja Rađenović Petković – specijalista imunolog
 • Prof. dr Hristina Stamenković – specijalista pedilatar imunolog