Izbornik Zatvoriti

Pregled lekara opšte prakse

lekar opste prakse nis life impuls

Lekar opšte prakse ima važnu ulogu u prikupljanju osnovnih podataka o vremenu nastanka akutnog oboljenja, dužini bolesti, utvrđivanju simptomatologije, propisivanju i aplikovanju terapije, kao i u proceni I selekciji kandidata za specijalističke preglede.

Na osnovu pregleda, tumačenja rezultata laboratorijskih analiza i uvida u kompletnu medicinsku dokumentaciju pacijenta  lekar postavlja dijagnozu, predlaže odgovarajuću terapiju i ukoliko za to ima potrebe, upućuje pacijenta na dodatne specijalističke preglede I analize. U poliklinici Life Impuls u Nišu pacijentima su dostupni specijalistički pregledi – kardiologa, pulmologa, gastroenterologa, hematologa, endokrinologa, reumatologa, dermatovenerologa, radiologa, neuropsihijatra, neurologa, pedijatra, urologa, hirurga, otorinolaringologa, fizijatra.

Pregled lekara opšte prakse podrazumeva anamnezu, razgovor o trenutnom zdravstvenom stanju pacijenta, simptomima I znakovima, vremenu njihovog nastanka, dužini trajanja istih, ličnoj, porodičnoj i socijalnoj anamnezi, uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju, ako ista postoji. Nakon toga sledi fizikalni pregled pacijenta po sistemima organa, koji podrezumeva inspekciju (posmatranje), palpaciju (opipavanje), perkusiju  i auskultaciju (slušanje) organa.

Auskultacija (slušanje) rada srca i pluća lekar opšte prakse vrši pomoću stetoskopa. Vrši se i merenje krvnog pritiska, pulsa, kao i pulsna oksimetrija pomoću oksimetra, koji se postavlja na prst ruke pacijenta. Takode, EKG se radi prema indikaciji, na za to predviđenom aparatu. Za preglede uha koristi se otoskop. Sve pobrojane procedure su bezbolne.

Na osnovu anamneze, uvida u medicinsku dokumentaciju i fizikalnog pregleda, lekar opšte prakse daje savet za dodatnu dijagnostiku, preporuku za terapiju i higensko-dijetetski režim. Ukoliko ima potrebe, zakazuje se kontrolni pregled, po potrebi sa novim nalazima.

U cilju prevencije bolesti lekar opšte medicine daće vam i sve potrebne informacije o najvećim faktorima rizika kao što su pušenje, preterana konzumacija alkohola, loše navike u ishrani, stres, fizička neaktivnost, hipertenzija, povišen holesterol i nivo masnoća u krvi, gojaznost itd.

U poliklinici Life Impuls pregled lekara opšte prakse obavlja

Dr Ivan Radević, doktor medicine.