Izbornik Zatvoriti

Poliklinika Life Impuls – Najsavremeniji način izvođenja testa fizičkim opterećenjem i stres-ehokardiografskog testa

ŠTA JE STRES-EHO TEST?

Ehokardiografsko praćenje pokreta zidova srca i protoka kroz srčana ušća tokom opterećenja

ZAŠTO JE POTREBAN STRES-EHO TEST?

Stres-eho testom procenjujemo protok kroz koronarne krvne sudove, funkciju komora srca, pritisak u plućnoj arteriji u naporu. Procenu značaja poremećaja ritma

Stres-eho test je značajan za procenu rizika za nastanak infarkta miokarda, postavljanja indikacije za koronarografiju, procenu efekata terapije, procenu stanja koronarne cirkulacije posle infarkta miokarda, ugradnje stenta, bajpasa. Stres-eho test nam pruža informaciju o funkciji leve komore i značaju eventualnih poremećaja ritma.

KOME SE PREPORUČUJE STRES-EHO TEST?

Indikacije za stres-eho test:
1. Bol u grudima
2. Zamor, nedostatak vazduha
3. Neinformativan klasičan ERGO test ili ne mogućnost njegovog izvođenja

U prisustvu aterosklerotske bolesti koronarnih krvnih sudova, neadekvatan protok kroz koronarne krvne sudove se manifestuje promenama u kontrakciji srčanog mišića-segmenata zidova srca, koje su vidljive ehokardiografski.

Najčešće se ove promene u krvnim sudovima srca ne vide pri mirovanju, te ih treba de-maskirati opterećenjem, odnosno povećanjem zahteva srčanog mišića za energijom.
Klasičan test fizičkim opterećenjem, koji podrazumeva praćenje simptoma, srčane frekvence, krvnog pritiska i kontinuiranog EKGa, u mnogim slučajevima ne daje pravu sliku protoka kroz koronarne sudove. Posebno se zaključak ne može doneti ukoliko postoje promene na EKGu bazalno (blok leve grane, WPW sindrom…)

Zbog toga se kao osetljiviji i tačniji test za detekciju koronarne bolesti izvodi STRES EHOKARDIOGRAFSKI TEST.

KAKO SE IZVODI STRES-EHO TEST?

Prilikom izvodjenja stres-eho testa, prvo se uradi ultrazvučni pregled srca u miru, zatim se ravnomerno, kompjuterski linearno povećava opterećenje za po 3 minuta i 25 W. Istovremeno se snima ehokardiografski zapis i prati kretanje segmenata srčanog mišića, protoci kroz srčana ušća i globalna funkcija srca.

U poliklinici Life Impuls na najsavremenijoj aparaturi za izvođenje stress eho testa, LEŽEĆI BICIKL MARKE „CARDIOWISE“ I EHOKARDIOGRAFSKI APARAT VIVID 7 GARANTUJU TAČNU DIJAGNOSTIKU I UDOBAN OSEĆAJ TOKOM TESTA.