Izbornik Zatvoriti

Karcinom dojke – redovna kontrola najbolja prevencija!

pregled dojke

Rak dojke je najčešće maligno oboljenje žena, kao i jedno od najčešćih malignih oboljenja uopšte. Pojava ovog raka je moguća i kod muškaraca, ali izuzetno retko. Računa se da u toku životnog veka od 80 godina, jedna od osam žena oboleva od raka dojke. Prema podacima Instituta za zaštitu zdravlja Srbije tokom poslednjih desetak godina u Srbiji se godišnje otkriva nešto preko 4.000 novoobolelih žena.

“Broj obolelih od raka dojke u Srbiji je sličan prosečnom broju obolelih od tog maligniteta u evropskim zemljama, ali je Srbija na drugom mestu po broju smrtnih slučajeva od ove bolesti. Zbog toga je neophodno pojačati mere prevencije i podići svest naših sugrađana o važnosti redovnih pregleda i kontrola kod specijalista iz ove oblasti“ upozoravaju lekari iz poliklinike Life impuls u Nišu.

Rak dojke se danas može uspešno lečiti. Čak i u odmakloj fazi bolesti rak dojke ne mora da se završi smrtnim ishodom. Međutim, za bolji uspeh lečenja važno je pravovremeno otkriti bolest i započeti na vreme odgovarajuće lečenje. Zato je veoma važno da se žene redovno same pregledavaju, kao i da učestvuju u organizovanim lekarskim pregledima za rano otkrivanje i prevenciju karcinoma dojke.

Rano otkrivanje raka dojke

Danas se preporučuju tzv. preventivni pregledi dojki kojima je moguće otkriti prisustvo tumora u dojci pre nego što se “čvorić“ može napipati.

U tu svrhu rade se klinički pregledi dojki od strane lekara, zatim mamografija koja predstavlja rendgenski pregled dojki, ultrazvučni pregled dojki (UZ) i prema potrebi nuklearna magnetna rezonanca (NMR).

Samopregled dojki

“Savetuje se da svaka žena jednom mesečno radi samopregled dojki“ predlažu u poliklinici Life impuls.

Kod žena koje imaju menstruaciju, pregled se vrši u drugoj nedelji odnosno 7. do 10. dana od započinjanja menstruacije. Pregled se radi na sledeći način: stojeći ispred ogledala prvo sa spuštenim, a potom sa podignutim rukama, posmatramo da li postoji asimetrija u dojkama kao novi momenat, da li je koža crvena, zadebljala ili na nekom mestu naborana i da li postoji uvlačenja bradavica; potom se radi palpacija leve dojke dlanom desne ruke horizontalnim i vertikalnim klizećim pokretima u stojećem stavu, pri čemu je leva ruka podbočena, vodeći računa da li se pipaju neka otvrdnuća (tvrdine) ili čvorovi, a pritiskom prstima iza bradavice proveri se da li postoji iscedak; potom se ovo isto ponovi sa desnom dojkom i levim dlanom i isti pregled u ležećem položaju; pregled pazušnih jama radi se vrhovima prstiju suprotne ruke s tim da je ruka na strani pregleda na boku, a rame spušteno (obratiti pažnju da li se pipaju tvrdine pri tom pregledu koje bi ukazivale na uvećane limfne čvorove).

Mamografija

Mamografija je metoda koja se smatra efikasnom u otkrivanju ranih stadijuma raka dojke. Istraživanja pokazuju da se smrtnost od karcinoma dojke smanjuje za 25 do 30% u žena koje redovno rade mamografske preglede u životnoj dobi između 50 i 70 godina. Zbog toga postoji preporuka da se tzv. skrining mamografije rade svake 2 godine u ovih žena.

Ultrazvučni pregled dojkiImpuls

Ovim pregledom se mogu razlikovati ciste (okrugle ili ovalne šupljine ispunjene tečnim sadržajem) od tzv. solidnih tumora. Ultrazvuk dojki je posebno koristan prilikom pregleda dojki sa gustim žlezdanim tkivom gde je mamografija manje osetljiva metoda u otkrivanju tumorskih senki. Ultrazvučnim pregledom se takođe mogu otkriti patološki uvećani limfni čvorovi u pazušnoj ili natključnoj jami i na vratu.

Nuklearna magnetna rezonancija

Nuklearna magnetna rezonancija (NMR) se radi kada postoje takve promene u dojkama da nismo sigurni o čemu se radi nakon što se urade standardni dijagnostički pregledi.

Opasnost od raka dojke je povećana u žena:

– koje su imale prvu menstruaciju pre 12 godine
– koje su imale menopauzu pre 50 godine
– koje nisu rodile ili su rodile posle 30 godine
– u kojih je kod biopsije dojke nađen poremećaj normalnih struktura ćelija
– koje su operisane zbog raka jedne dojke
– ako je u porodici neko od bliskih srodnika imao rak dojke
– posle 50 godine života opasnost se povećava

Znaci upozorenja:

Ukoliko primetite bilo kakvu promenu u dojci, nemojte je zanemarivati! Javite se se lekaru koji se bavi oboljenjima dojke. Moguće je da se radi o bezopasnom stanju, ali i o znaku koji upozorava na moguć karcinom dojke. U bilo kom slučaju, dijagnozu treba da postavi specijalista za bolesti dojke. Za pomoć se obratite ako primetite bilo koji od sledećih promena:

Otvrdlinu, čvorić ili zadebljanje,
Oticanje, vruće tačke, crvenilo ili tamniju kožu,
Promenu veličine ili oblika,
Stvaranje jamica ili nabiranje kože dojke,
Svrab, ljuštenje pokožice ili osip na bradavici,
Uvlačanje bradavice ili drugih delova dojke,
Sekret iz bradavice koji se iznenadno javi,
Javljanje novog bola koji se ne povlači.
Ovi znaci upozorenja su veoma važni zbog toga što mogu pomoći u ranom otkrivanju raka dojke, odnosno u pravom momentu, onda kada se oboljenje može uspešno lečiti.

Zbog statističkih podataka o učestalosti karcinoma dojke, koji su najblaže rečeno alarmantni, u poliklinici Life IMPULS se posebna pažnja poklanja prevenciji i ranom otkrivanju ovog opasnog i čestog oboljenja. Zato je poliklinika Life IMPULS pravo mesto gde možete obaviti preventivne preglede od strane Iskusnog stručnog tima specijalista koji se godinama uspešno bave patologijom dojke.

Naš tim čine Dr Milijana Lazović-radiolog, Dr Vesna Milojković-radiolog, Lidija Jovanović-hirurg

Izvor: Niške Vesti, 08.12.2015.