Izbornik Zatvoriti

Holter monitoring EKG-a

logoOnama

Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička procedura, odnosno poseban postupak praćenja rada srca u toku odredjenog vremenskog perioda. Ova kardiološka dijagnostička metoda predstavlja ambulatorno, kontinuirano snimanje EKG-a za odredjeni vremenskim period, najčešće u toku 24 sata, a po potrebi i duže.

Indikacije za Holter monitoring EKG-a su: poremećaji srčanog ritma (disritmija), poremećaji provođenja srčanog impulsa, krize svesti, vrtoglavice.

Sama metoda nazvana je po Dr Normanu J.Holteru, koji je izumeo ovu vrstu praćenja srčanog rada, a upotreba Holter monitoring EKG-a počela je u kliničkoj praksi 1960 godine.

holter ekg torzoHolter EKG snimanje izvodi se tako što se pacijentu na grudni koš postave elektrode, koje su povezane sa malim aparatom. Sam aparat, nešto veći od mobilnog telefona beleži elektrokardiogram pacijenta sve vreme, najčešće u periodu od 24h, ali kod odredjenih vrsta disritmije i u dužem periodu, do 7 dana. Pacijent tokom nošenja holtera, obavlja uobičajene dnevne aktivnosti, koje beleži u dnevnik aktivnosti i saopštava kardiologu, radi što preciznijeg tumačenja nalaza.

Tokom nošenja aparata pacijent se ne sme kupati, pomerati kablove i odlepljivati elektrode (o čemu dobije detaljno uputsvo prilikom postavljanja aparata). Takodje, maljavi muškarci treba pre postavljanja aparata da obriju mesta na grudima predvidjena za lepljenje eklektroda, radi boljeg priljubljivanja na zid grudnog koša i dobijanja kvalitetnijeg zapisa.

Nakon 24 sata nošenja aparata, medicinsko osoblje skida sa pacijenta holter rekorder, nakon čega se podaci sa aparata prebacuju u kompjuter i kardiolog analizira EKG pacijenta za čitav period nošenja. Lekar prati i analizira srednju srčanu frekvenciju, eventualnu depresiju ST segmenta, poremećaje srčanog ritma, pauze u srčanom radu, QTc interval i varijabilnost srčane frekvencije kao samostalan dijagnostički pokazatelj. Kardiolog na osnovu analize EKG-a, uočava da li postoje poremećaji srčanog ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa, epizode ishemije i predlaže dalju dijagnostiku ili lečenje.

Na ovaj se način ostvaruje objektivan uvid u stanje srčanog mišića i njegovog rada u toku 24h i duže.
Poliklinika Life IMPULS poseduje modernu, savremenu i veoma kvalitetnu opremu za Holter monitoring EKG-a od 1-7 dana.

INSTRUKCIJE ZA PACIJENTE

holter ekg lifeimpulsHolter monitoring EKG-a je uređaj kojim se prati i snima elektrokardiogram u toku 24 časa I po potrebi duže. To je uobičajeni postupak za otkrivanje oboljenja vašeg srca. Zahteva saradnju da bi ispitivanje bilo uspešno.

Zabeležite svaku vrstu tegoba koju osetite za vreme svog uobičajenog dana. Za svaki događaj pritisnite dugme 24h holter monitoring EKG event („događaj“), a zatim zabeležite vreme. Ne pritiskajte dugme „događaj“ bez unošenja odgovarajućeg zapisa u dnevnik.

Tipični događaji mogu biti:

– Bol u grudima, vratu ili ruci
– Preskakanje otkucaja ili lupanje srca
– Vrtoglavica ili nesvestica
– Otežano disanje
– Vrsta i vreme uzimanje leka
– Vreme odlaska na spavanje i buđenje
– Početak i kraj vežbanja i vrsta vežbi (hodanje, trčanje, penjanje uz stepenice, vožnja bicikle)
– Svaki simptom zbog kojeg ste se prijavili lekaru

Važno upozorenje:

– Čuvajte aparat od kvašenja, mehaničkog ili električnog oštećenja.
– Perite se sunđerom ako je neophodno.
– Ne vadite aparat iz futrole.
– Beleške u dnevniku događaja su neophodne za uspeh ispitivanja
– Vratite uređaj lekaru u dogovoreno vreme i mesto
– Ne skidajte i ne isključujte aparat samostalno.