Izbornik Zatvoriti

Holter krvnog pritiska

logoOnama

24-satno ambulatorno automatsko merenje krvnog pritiska

Kontinuirano 24-časovno merenje krvnog pritiska, popularno i kratko nazvan Holter pritiska, a u stručnim krugovima 24 h ambulatorni monitoring krvnog pritiska, obezbeđuje posebne podatke o 24- satnom prosečnom krvnom pritisku, dnevnim, noćnim i jutarnjim vrednostima, a u cilju dijagnostike bolesti, praćenju efekta terapije, proceni rizika komplikacija.

Aparat meri centralni arterijski pritisak analizom pulsnog talasa i vrši procenu elastičnosti zida arterija („starost“, krutost, zahvaćenost aterosklerozom). Nezavisno od Vaše psihe, svesnog ili podsvesnog uticaja, pokazuje tačne vrednosti krvnog pritiska tokom dana, noći, odnosno fiziološke oscilacije, a sve u cilju ranog otkrivanja hipertenzije, odluke o uvođenju antihipertenzivne terapije, praćenju terapijskog efekta na vrednosti krvnog pritiska i određivanju doze i vremena uzimanja leka.

Indikovan je kod bolesnika sa velikim varijabilnostima krvnog pritiska u ambulanti, kod bolesnika sa graničnom hipertenzijom, kod bolesnika sa hipertenzijom ‘’belog mantila’’, kod bolesnika sa sumnjom na hipertenziju tokom spavanja, kod sumnji na epizode niskog krvnog pritiska.

holter krvnog pritiskaUputstvo i dnevnik:

– Manžetna mora da bude priljubljena oko ruke u toku merenja
– Pacijent treba da izbegava suvišne pokrete i da ne govori tokom merenja
– U toku merenja treba da odvoji ruku od grudnog koša
– Na početku merenja treba prekinuti posao, a ako hoda, treba da stane
– Pacijent ne sme da skida aparat u toku noći
– Ne pritiskivati dugme AN/AUS do ekrana, jer ono služi za isključivanje aparata
– U dnevnik aktivnosti obavezno upisati vreme odlaska na spavanje, kao i vreme budjenja
– U dnevnik aktivnosti upisati vreme uzimanje terapije, naznačiti lek koji se uzima, kao i evetualne tegobe koje osećate u toku dana i noći.

Upozorenje:

srce pritisakDa se ne bi oštetio aparat, pacijent treba da se pridržava sledećih pravila:
-Pacijent ne sme da se kupa ili pokvasi menžetu ili apparat, ne sme da radi sa vodom, niti da pokisne.
-Pacijent ne sme da radi sa alatima ili predmetima kojima može da ošteti apparat ili manžetu
-Pacijent ne sme da vozi bicikl ili moped, ili da se bavi sportom zbog mogućnosti pada I mehaničkog oštećenja aparata.