Izbornik Zatvoriti

Bronhoprovokativni i bronhodilatatorni testovi

Bronhoprovokatii test sa histaminom

Bronhodilatatorni ( „Ventolinski“) test

ŠTA JE BRONHODILTATORNI TEST?

Bronhodilatatorni ili “ventolinski“ test predstavlja ispitivanje plućne funkcije nakon udisanja lekova koji šire disajne puteve. To je spirometrijsko ispitivanje u kom se koriste lekovi koji se zovu bronhodilatatori (ventolin ili berodual). Predstavlja brz, jednostavan i bezbolan metod kojim se procenjuje plućna funkcija. Traje oko 60 minuta.

INDIKACIJA/ZAŠTO SE RADI?

• U cilju otkrivanja i dokazivanja astme i praćenja toka ove bolesti.
• U cilju razlikovanja astme od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).

KAKO SE IZVODI?

• Ventolin je lek koji širi disajne puteve. Uz pomoć inhalatora ili raspršivača (nebulizatora) udisaćete ovaj lek i sačekati 20 minuta da lek deluje.
• Nakon toga obaviće se spirometrija. Medicinski radnik će Vam postaviti štipaljku na nos. Sa aparatom (spirometrom) ste spojeni preko “usnika” cevi (plastičnog ili kartonskog) koji se za svakog ispitanika menja. Usnik ćete obuhvatiti usnama tako da jezik ne ulazi u otvor usnika, a vazduh ne izlazi van usnika i cevi dok dišete. Biće potrebno da prvo lagano izduvate sav vazduh iz pluća. Ovaj postupak ćete ponoviti nekoliko puta.
• Zatim ćete maksimalno udahnuti, obuhvatiti ustima otvor usnika i najjače i najbrže što možete izduvati sav vazduh iz pluća („dok pluća potpuno ne ostanu bez vazduha“). I ovaj postupak ćete ponoviti nekoliko puta.

POTENCIJALNI RIZICI
• Testiranje berodualom je retko praćeno komplikacijama. Ukoliko tokom ili nakon testa osetite nedostatak vazduha ili vrtoglavicu obavezno prijavite medicinskom radniku.
• Ukoliko bolujete od angine pektoris, imate neregulisane vrednosti krvnog pritiska, ukoliko ste imali šlog, srčani udar, embojilu pluća ili ste Iskašljavali krv konsultujte se sa lekarom da li je pouzdano raditi ovo ispitivanje.

PRIPREMA

• Nemojte pušiti i konzumirati alkohol 24 sata pre testa. Dva sata pre testa možete imati lagan obrok.
• Ukoliko koristite pumpice potrebno je da ih ponesete sa sobom.

NAKON TESTA

Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Bronhoprovokatii test sa histaminom

Bronhoprovokativni test sa histaminom

ŠTA JE BROHOPROVOKATIVNI TEST?

Bronhoprovokativni test histaminom koristi se za procenu „osetljivosti“ disajnih puteva (bronhijalne hiperreaktivnosti) na primenu supstanci koje dovode do suženja disajnih puteva. Ispitivanje se vrši spirometrijom. Histamin je organsko jedinjenje koje ima centralnu ulogu u zapaljenskim i alergijskim reakcijama organizma. Testiranje traje 60 – 120 minuta.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

• U cilju ispitivanja astme sa atipičnim karakteristikama (astme praćene upornim kašljem ili kod ispitanika kod kojih su prisutni simptomi astme, a rezultat spirometrije je normalan).
• U cilju otkrivanja i dokazivanja astme kao profesionalne bolesti (astma uzrokovana prašinom ili hemikalijama iz radne sredine).
• Procena težine astme i efikasnosti i uspešnosti primenjene terapije.
• U cilju otkrivanja faktora rizika za razvoj astme .

KAKO SE IZVODI?

• Pre početka izvođenja testa radi se standardno ispitivanje disajne funkcije- spirometrija.
• Histamin izaziva sužavanje (konstrikciju) disajnih puteva. Tokom dva minuta udisaćete Histamin koji se obliku rastvora nalazi u raspršivaču (nebulizatoru) i nakon toga biće potrebno da sačekate 30 sekundi da supstanca deluje.
• Reakcija disajnih puteva na Histamin procenjuje se izvodjenjem spirometrije. Ukoliko disajni putevi ne reaguju na malu koncentraciju Histamina, koncentracija će se povećavati dok se ne registruje reakcija. Nakon udisanja svake nove koncentracije Histamina radi se spirometrija.
• Čim dođe do pogoršanja u funkciji pluća, udisaćete lek koji širi disajne puteve-bronhodilatator (Albuterol ili Levalbuterol), nakon čega će se ponovo sprovesti spirometrijsko ispitivanje kako bi se procenillo da li je došlo do normalizovanja disajne funkcije.
• Ukoliko tokom ispitivanja osetite umor ili vrtoglavicu potrebno je da prijavite zdravstvenom radniku.

POTENCIJALNI RIZICI

Veoma retko se ovim testiranjem može isprovocirati nastanak astmatičnog napada. Naš medicinski tim će uspešno zaustaviti astmatični napad ukoliko do njega dođe.

PRIPREMA

• Pre testiranja nemojte jesti čokoladu i piti kafu i napitke sa kofeinom (koka kola, čaj), zato što konzumiranje tih proizvoda može uticati na rezultat ispitivanja.
• Šest sati pre testa nemojte pušiti ili se izlagati fizičkom naporu. Prijavite medicinskom radniku ukoliko ste u poslednje 4 nedelje bili prehlađeni. Ovo takođe može uticati na rezultate testa.

Potrebno je da prestanete sa korišćenjem sledećih lekova (zato utiču na tačnost rezultata ispitivanja):

1. Spirivu (tiotropijum) treba prekinuti 7 dana pre ispitivanja.
2. Simbicort (Budesonid i Formoterol) treba prekinuti 48 sati pre ispitivanja.
3. Atrovent (Ipratropijum), Combivent (Albuterol i Ipratropijum) treba prekinuti 24 sati pre ispitivanja.
4. Accolate (Zafirlukast), Ziflo (Zileuton), Montelukast treba prekinuti 24 sati pre ispitivanja.
5. Proventil HFA, Ventolin HFA, Proair (albuterol), Levalbuterol treba prekinuti za 6-8 sata pre ispitivanja.

Opširnije pročitajte ovde…