Izbornik Zatvoriti

Sistematski pregledi – paketi

Sistematski pregledi - paketi

Rano otkrivanje posledica preležane infekcije SARS COVID-2

Za pacijente koji se nakon preležane infekcije SARS Covid-2, ne osećaju dobro, obavljamo kliničke preglede u cilju ustanovljavanja eventualnih komplikacija preležane Covid infekcije, po sniženoj ceni.

Sistematski pregled POSTCOVID ubuhvata:

1. lab Dg (SE, KKS, leuko formula, CRP, LDH, feritin, D-dimer)

2. pregled kardiologa

3. ultrazvuk srca

4. pregled pulmologa

5. spirometrija

Ukoliko je potrebno, po indikaciji specijaliste interne medicine, laboratorijksa dijagnostika i klinički pregled može biti dopunjen pregledom lekara drugih specijalnosti

Cena sistematskog pregleda je 10.000,00 RSD

Sistematski pregledi „LIFE Ž“ (žene mladje od 40 godina)

Sistematski pregledi “LIFE Ž“ (CENA: 11.400,00 RSD)

Antropometrijska merenja (težina, visina, izračunavanje indeksa telesne mase)
Pregled kardiologa sa EKG-om;
Spirometrija
Ultrazvučni pregled abdomena;
Ultrazvuk dojke
Ginekološki pregled (ultrazvučni pregled, kolposkopija, Papanicolau test, vaginalni secret);
Laboratorijske analize (pregled urina,krvna slika, šećer, holesterol, HDL, LDL,trigliceridi, ukupni bilirubin, AST, ALT).
Završno mišljenje

Sistematski pregledi „LIFE Impuls Ž“ (žene starije od 40 godina)

Sistematski pregledi “LIFE Impuls Ž“ (CENA: 12.800,00 RSD)

Antropometrijska merenja (težina, visina, izračunavanje indeksa telesne mase)
Pregled kardiologa sa EKG-om;
Spirometrija
Ultrazvučni pregled abdomena;
Ultrazvuk dojke
Ultrazvučni pregled štitne žljezde i Hormonski status (FT4 i TSH)
Ginekološki pregled (ultrazvučni pregled, kolposkopija, Papanicolau test, vaginalni secret);
Laboratorijske analize (pregled urina,krvna slika, šećer, holesterol, HDL, LDL,trigliceridi, urea, kreatinin, AST, ALT).
Završno mišljenje

Sistematski pregledi „LIFE M“ (muškarci mladi od 40 godina)

Sistematski pregledi “LIFE M“ (CENA: 8.000,00 RSD)

Antropometrijska merenja (težina, visina, izračunavanje indeksa telesne mase).
Pregled kardiologa sa EKG-om;
Spirometrija
Ultrazvučni pregled abdomena;
Ultrazvuk testisa
Pregled urologa
Laboratorijske analize (pregled urina,krvna slika, šećer, holesterol, HDL, LDL,trigliceridi, ukupni bilirubin, AST, ALT).
Završno mišljenje

Sistematski pregledi „LIFE IMPULS M“ (muškarci stariji od 40 godina)

Sistematski pregledi “LIFE Impuls M“ (CENA: 9.000,00 RSD)

Antropometrijska merenja (težina, visina, izračunavanje indeksa telesne mase).
Pregled kardiologa sa EKG-om;
Spirometrija
Ultrazvučni pregled abdomena;
Ultrazvuk urotrakta i prostate
Pregled urologa
Odredjivanje PSA u krvi (tumor marker)
Pregled stolice na skriveno krvarenje – hem check test
Laboratorijske analize (pregled urina,krvna slika, šećer, holesterol, HDL, LDL,trigliceridi, urea, kreatinin, AST, ALT).
Završno mišljenje

Sistematski pregledi dece

Pregled u prvoj godini: CENA: 4.000,00 RSD

 • pregled pedijatra
 • UZ kukova ako je pregled u drugom mesecu
 • kompletna krvna slika
 • pregled stomatologa izmedju šestog i devetog meseca

Pregled u drugoj godini života: CENA: 4.800,00 RSD

 • pregled pedijatra
 • pregled stomatologa
 • pregled ORL
 • pregled oftalmologa
 • kompletna krvna slika

Pregled u trećoj godini: CENA: 2.300,00 RSD

 • pregled pedijatra
 • pregled stomatologa

Pregled u četvrtoj godini: CENA: 5.000,00 RSD

 • pregled pedijatra
 • pregled stomatologa
 • pregled logopeda
 • pregled fizijatra
 • kompletna krvna slika

Pregled u petoj godini: CENA: 3.200,00 RSD

 • pregled pedijatra
 • pregled logopeda

Pregled u šestoj godini/pred polazak u školu: CENA: 6.800,00 RSD

 • pregled pedijatra
 • pregled stomatologa
 • pregled ORL
 • pregled oftalmologa
 • pregled fizijatra
 • pregled logopeda
 • kompletna krvna slika i urin

Pregled školske dece 7-14 godina: CENA: 3.300,00 RSD

 • pregled pedijatra
 • pregled stomatologa
 • kompletna krvna slika I urin
 • +kao i dodatna ponuda gde bi klijent mogao da izabere dodatni pregled po izboru

Pregled dece 15-18godina: CENA: 3.000,00 RSD

 • pregled pedijatra
 • kompletna krvna slika i urin