Izbornik Zatvoriti

Opšta pedijatrija | Pregledi za decu

Opšta pedijatrija | Pregledi za decu

Zahvaljujući iskustvu, stručnom kadru, timskom radu, ali pre svega potpunoj predanosti i posvećenosti stručnjaka poliklinike Life Impuls, najmlađim pacijentima je omogućen visok nivo lečenja i zdravstvene nege.

U lečenju malih pacijenata slede se najnoviji terapijski trendovi. Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju, podrazumeva blisku saradnju sa kolegama drugih specijalnosti i subspecijalnosti.

U lečenju i praćenju hronično bolesne dece, nezaobilazna je edukacija o novom načinu života i načinu lečenja, što olakšava težinu i tok hronične bolesti, ali u velikoj meri podiže i kvalitet života hronično bolesnog deteta.

Briga o najmlađima ima za cilj sprečavanje bolesti putem vakcinacije i redovnih sistematskih pregleda dece svih uzrasta.

Sistematski ( preventivni) pregledi predstavljaju osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta i razlikuju se u zavisnosti od uzrasta.

Sistematski pregled podrazumeva merenje telesne težine,telesne visine, obima glave, grudnog koša, pregled svih čula, srca , pluća, kostiju, mišića.  Na taj način omogućava praćenjenje rasta i razvoja, znakova polnog sazrevanja, stanja kičme, povećane telesne težine, loših navika ishrane i svakodnevnog stila života kao i blagovremeno otkrivanje bolesti i poremećaja.