Izbornik Zatvoriti

OLD Doktori

Tim lekara poliklinike Life Impuls

Kardiologija

Prof. dr Svetlana Apostolović, internista kardiolog

Mr sci. med. dr Ljubodrag Radević internista, magistar kardiologije

Mr sci. med. dr Dušanka Kutlešić Kurtović internista – magistar kardiologije

Dr sci med dr Dragana Stanojević

Dr Anita Novaković, specijalista interne medicine – kardiolog

Dr Sanja Jović, specijalista interne medicine kardiolog

Dr Marija Miljković, specijalista interne medicine – subspecijalista kariolog

Dr Tatjana Đerić, internista-kardiolog

Prim dr Dusanka Brankovic internista

Prim. dr Dušanka Branković, internista

Dr Svetlana Pejčić, internista

Prim dr sci med Miodrag Damjanović, specijalista interne medicine – subspecijalista kariolog

Prof dr Maja Nikolić – savetovalište za ishranu

Pulmologija

Prof. dr Tatjana Pejčić, specijalista pulmolog

Prof dr Ivana Stanković pulmolog

Prof. Dr Ivana Stanković, pulmolog

Prof. Dr Lidija Ristić, pulmolog

Mr dr sci med Saša Jovanović, pulmolog-alergolg

Dr Nela Perhoč, pulmolog

Gastroenterologija

Prof. Dr Goran Bjelaković, internista gastroenterolog

Dr Violeta Dinic Radovic internista gastroenterolog

Dr Violeta Dinić Radović, internista gastroenterolog

Dr Danijela Jovanović, internista gastroenterolog

Dr Marko Milanović, internista gastroenterolog

Nefrologija

Prof.dr Branka Mitić, specijalista interne medicine nefrolog

Dr sci. med. Zorica Dimitrijević, internista nefrolog

Hematologija

Prof. dr Lana Mačukanovič Golubović, internista-hematolog

Doc dr Irena Ćojbašić, internista-hematolog

Prim Dr Tomislav Vukićević, internista – hematolog

Dr Dragana Drašković, internista – hematolog

Dr Olivera Simonović, internista-hematolog

Endokrinologija

Prof. dr Slobodan Antić, internista endokrinolog

Dr Dušan Đorđević, internista endokrinolog

Dr  Danijela Stojić, specijalista interne medicine endokrinolog

Doc. dr Milena Velojić Golubović, internista endokrinolog

Mr sci. med. dr Selena Vukadinović, internista – endokrinolog

Prof. dr Aleksandar Karanikolić – opšti hirurg

Reumatologija

Prof.dr Aleksandar Dimić, specijalista interne medicine-reumatolog

Prim dr Vlado Skakic internista reumatolog

Prim dr Vlado Skakić, internista reumatolog

Psihijatrija

Doc dr Maja Simonović, neuropsihijatar

Dr Dragan Milošević, psihijatar

Dr Zoran Svetozarevic psihijatar

Dr Zoran Svetozarević, psihijatar

Mr sci med dr Ljiljana Trajanovineuropsihijatar

Mr sci med dr Ljiljana Trajanović, neuropsihijatar

Dr Jelena Stojanov, psihijatar

Dr Ivana Stevanović Savović, psihijatar

Doc dr sci med Ljiljana Mitić Ranđelović, neuropsihijatar

Dr Biljana Vučković, neuropsihijatar

Prim dr Olivera Skakic neuropsihijatar

Prim Dr Olivera Skakić, neuropsihijatar

Dr-Predrag-Mišić-psihijatar,-subspecijalista-sudske-psihijatrije

Dr Predrag Mišić psihijatar, subspecijalista sudske psihijatrije

dr-bozica-ivic-psihijatar

Dr Božica Ivić, psihijatar

Neurologija

Prof. dr Slobodan Vojinović, specijalista neurolog

Dr Boban Biševac, neurolog, epileptolog, klinički neurofiziolog

Dr Aleksandar Stojanov, neurolog

Doc. dr Gordana Đordjević, neurolog

Dr Nikola Vukašinović, neurolog

Dr Dragan Gavrilović, neurolog

Dr Ana Pražić, neurolog

Dr Miodrag Živković, neurolog

Pedijatrija

Dr Slobodanka Duca Stojanović, specijalista pedijatar

Dr Snežana Ivanović, pedijatar

Dr Vanja Petrovski, specijalista pedijatar

Dr Gordana Djordjevic pedijatar

Dr Gordana Djordjević
pedijatar

Dr  Jadranka Bonič, specijalista pedijatar

Dr Predrag Miljković, pedijatar (vakcinacija)

Prof.dr Bojko Bjelaković, specijalista pedijatar kardiolog

Prof.dr Hristina Stamenković, specijalista pedijatar imunolog

Dr  Dragana Ilić, specijalista pedijatar gastroenterolog

Prof dr Ljiljana Pejčić, pedijatar – kardiolog

Dr sci med Maja Slavković Jovanović – pedijatar pulmolog

Prof dr Zlatko Djuric, pedijatar – gastroenterohepatolog

Prof.dr Gordana Kostić, specijalista pedijatar hematolog

Dr Danijela Jovančić Petrović, pedijatar – hematolog

Doc dr Milena Dimić, dečiji neuropsihijatar

Dr sci med Sandra Stanković pedijatar – endokrinolog

Prof dr.Snežana Živanović, pedijatar pulmolog

Mr sci med dr Olga Milojković, dečiji neuropsihijatar

Ass.dr sci.med. Jelena Kostić – psihijatar

Dr sci med Miodrag Stanković- dečiji psihijatar

Dr Neda Ilić – dečiji psihijatar

Prof.dr Emilija Golubović, pedijatar nefrolog

Dr Dragana Lazarević, pedijatar-reumatolog

Dr Martin Novak, pedijatar – neurolog

Mr sci med dr Predrag Miljković, pedijatar nefrolog

Savetovalište za praćenje razvoja dece i adolescenata

Dr Snežana Ivanović, specijalista pedijatar

Msc Milena Petković Milenović, klinički psiholog reeduktor psihomotorike

Jelena Petković, psiholog

Tijana Kocić, psiholog

Mirjana Milošević, logoped

Dr Dragan Stamenković, fizijatar

Prof. dr Lidija Dimitrijević, fizijatar

Dr Slavica Djordjević, fizijatar

Ultra zvuk - color doppler

Dr Vesna Milojković – radiolog

Dr Nikola Laban – radiolog

Dr Milijana Lazović – radiolog

Dermatovenerologija i Anti-aging

Doc. dr sci med. Vesna Karanikolić – dermatovenerolog

Prof. dr Ljiljana Nikolić – dermatovenerolog

Dr Marina Đorđević – dermatovenerolog

Dr Zorana Zlatanović – dermatovenerolog

Prof. dr Milenko Stanojević – dermatovenerolog

Dr Slađana Nikolić
Doktor estetske medicine