Izbornik Zatvoriti

Cenovnik

Cenovnik usluga poliklinike Life Impuls

OPSTA PRAKSA
1 Pregled lekara opste prakse 2.000 RSD
2 Kontrolni pregled lekara opste prakse 1.500 RSD
INTERNA MEDICINA
1 Pregled specijaliste interne medicne 2.500 RSD
2 Kontrolni pregled specijaliste interne medicne 1.500 RSD
3 EKG monitoring (bez tumačenja) 500 RSD
4 Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) 2.500 RSD
5 Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) 1.500 RSD
KARDIOLOGIJA
1 Kardiološki pregled sa EKG-om 2.500 RSD
2 Kontrolni kardiološki pregled sa EKG-om u periodu do 7 dana 1.500 RSD
3 Pregled profesora kardiologa 4.000 RSD
4 Kontrolni pregled profesora kardiologa 2.500 RSD
5 Pregled subspecijaliste-magistara  kardiologije 3.000 RSD
6 Kontrolni pregled subspecijaliste subspecijaliste-magistara  kardiologije 2.000 RSD
7 Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 3.000 RSD
8 Test fizičkim opterećenjem 3.300 RSD
9 Stres EHO kardiografski test 6.000 RSD
10 Holter EKG 24h 3.000 RSD
11 Holter EKG 48h (dva dana) 4.000 RSD
12 Holter EKG 72h (tri dana) 5.000 RSD
13 Holter EKG 96h (četiri dana) 6.000 RSD
14 Holter EKG 120h (pet dana) 7.000 RSD
15 Holter EKG 144h (sest dana) 8.000 RSD
16 Holter EKG 168h (sedam dana) 9.000 RSD
17 Telemetrijsko pracenje EKG-a 5.000 RSD
18 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) 3.000 RSD
19 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) 4.000 RSD
PULMOLOGIJA
1 Pregled pulmologa 2.500 RSD
2 Kontrolni pregled pulmologa 1.500 RSD
3 Spirometrija 2.000 RSD
4 Bronhodilatatorni (ventolin test ) 2.500 RSD
5 Alergo test 1.500 RSD
6 Bronhoprovokacioni test (sa testom opterećenja ) 5.000 RSD
7 Bronhoprovokacioni test (sa stres testom) 7.000 RSD
8 Test za dijagnozu sleep apnea 12.000 RSD
GASTROENTEROLOGIJA
1 Pregled gastroenterologa profesora 3.000 RSD
2 Kontrolni pregled gastroenterologa profesora 2.000 RSD
3 Pregled gastroenterologa 2.500 RSD
4 Kontrolni pregled gastroenterologa 1.500 RSD
5 Gastroskopija 6.000 RSD
6 Gastroskopija sa anagezijom 8.000 RSD
7 Gastroskopija-uzimanje biopsije 5.100 RSD
8 Kolonoskopija 11.000 RSD
9 Kolonoskopija sa analgezijom 14.500 RSD
10 Kolonoskopija sa analgezijom i uzimanjem isecka 19.000 RSD
11 Rektoskopija 4.000 RSD
12 Rektoskopija sa analgezijom 5.500 RSD
13 Rektalni tuše 900 RSD
14 Helicobacter test 2.000 RSD
ENDOKRINOLOGIJA
1 Pregled endokrinologa profesora 3000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora edokrinologa 2000 RSD
3 Pregled endokrinologa 2500 RSD
4 Kontrolni pregled endokrinologa 1.500 RSD
5 Puncija štitne žljezde ultrazvučno vodjena 15.000 RSD
REUMATOLOGIJA
1 Pregled reumatologa 2500 RSD
2 Kontrolni pregled reumatologa 1500 RSD
3 Intraartikularna injekcija 2500 RSD
HEMATOLOGIJA
1 Pregled hematologa profesora 3.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora hematologa 2.000 RSD
3 Pregled hematologa 2.500 RSD
4 Kontrolni pregled hematologa 1.500 RSD
5 periferni razmaz 1.500 RSD
NEFROLOGIJA
1 Pregled profesora nefrologa 3.000 RSD
2 kontrolni pregled profesora nefrologa 2.000 RSD
3 Pregled nefrologa 2.500 RSD
4 Kontrolni pregled nefrologa 1.500 RSD
NEUROPSIHIJATRIJA
1 Pregled profesora neurologa 3.000 RSD
2 Kontrolni pregled profesora neurologa 2.000 RSD
3 Pregled neuropsihijatra 3.000 RSD
4 Pregled neurologa 2.500 RSD
5 Kontrolni neurološki pregled 1.500 RSD
6 Pregled psihijatra 3.000 RSD
7 Pregled psihijatra kontrola 2.500 RSD
8 Psihoanaliza I psihoterapija 4.000 RSD
9 Psihoterapijaska seansa u kućnim uslovima 5.000 RSD
OSTALE USLUGE
1 Davanje infuzije 1.000 RSD
2 Davanje injekcije muskularno 500 RSD
3 Davanje injekcije venozno 500 RSD
4 Terapija kiseonikom 500 RSD
PEDIJATRIJA
1 Pedijatrijski pregled 2.500 RSD
2 Kontrolni pedijatrijski pregled 1.500 RSD
3 Pregled profesora pedijatra gastroenterologa 5.000 RSD
4 Kontrolni pregled profesora pedijatra gastroenterologa 2.500 RSD
5 Pedijatrijski pregled profesora 3.000 RSD
6 Pedijatrijski pregled profesora kontrola 2.000 RSD
7 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (kardiolog) 3.000 RSD
8 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (gastroenterolog) 3.000 RSD
9 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (endokrinolog) 3.000 RSD
10 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (neurolog-epileptolog) 3.000 RSD
11 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (reumatolog) 3.000 RSD
12 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (neuropsihijatar) 3.000 RSD
13 Sistematski pregledi I savetovaliste za zdravo dete 3.000 RSD
14 Kontrolni pregled u okviru savetovalista 2.000 RSD
15 Spirometrija deteta 2.000 RSD
16 Inhalacija 500 RSD
17 Merenje deteta 500 RSD
18 Obrada pupka i lapisiranje 800 RSD
19 Konsultacija pedijatra bez deteta 500 RSD
20 ASTO-brzi test 600 RSD
ULTRAZVUK KOD DECE I ODRASLIH
1 Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 2.800 RSD
2 Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi 2.800 RSD
3 Ultrazvuk abdomena 2.800 RSD
4 Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva 3.600 RSD
5 Kolor dopler arterija i vena donjih ili gornjih ekstremiteta 4.000 RSD
6 Kolor dopler vena gornjih ili donjih ekstremiteta 2.800 RSD
7 Kolor dopler arterija gornjih ili donjih ekstremiteta 2.800 RSD
8 Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) 4.200 RSD
9 Ultrazvuk štitne žljezde 2.800 RSD
10 Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata 2.800 RSD
11 Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda 2.800 RSD
12 Ultrazvuk timusa 2.800 RSD
13 Ultrazvuk urogenitalnog trahta 2.800 RSD
14 Ultrazvuk mozga kod beba 2.800 RSD
15 Ultrazvuk kukova 2.800 RSD
16 Ultrazvuk kolena i poplitealne fose 2.800 RSD
17 Ultrazvuk ramena 2.800 RSD
18 Ultrazvuk lakta 2.800 RSD
19 Ultrazvuk skočnog zgloba 2.800 RSD
20 Ultrazvuk testisa 2.800 RSD
21 Ultrazvuk dojke 2.800 RSD
22 Color Doppler dojke 3.600 RSD
23 Color Doppler vene porte 4.200 RDS
24 Color Doppler abdomenalne aorte sa ilijačnim arterijama 4.200 RDS
25 Ultrazvuk male karlice 2.800 RSD
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA
1 EKG bez tumaćenja (u kucnim uslovima) 1000 RSD
2 Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 4000 RSD
3 Kardiološki pregled sa EKG-om(u kucnim uslovima) 4000 RSD
4 Kućna poseta sestre sa davanjem terapije 1400 RSD
5 Kućna poseta specijaliste jednom mesečno
(meranje krvnog pritiska, EKG, savet,edukacija pacijenta i članova porodice)
3500 RSD
6 Pregled deteta (kucna poseta) 4000 RSD
7 Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) 4000 RSD
8 Kućna poseta patronažne sestre 1400 RSD
9 Davanje infuzije 1600 RSD
LABORATORIJSKE ANALIZE
Cenovnik laboratorijskih analiza

* CENOVNIK VAŽI OD 1. FEBRUARA 2019. *

NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu sedam dana od prvog pregleda.

NAČINI PLAĆANJA

• Gotovinom
• Kreditnom karticom

platne kartice

• Preko računa (virmanski)
• Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

uniqa genrali logo Wiener logotriglav osiguranje