Izbornik Zatvoriti

KARDIOLOGIJA | Pregledi za decu

KARDIOLOGIJA | Pregledi za decu

Šum na srcu je najčešći pojedinačni uzrok upućivanja dece na pregled kod dečijeg kardiologa. Najčešće dete nema nikakve tegobe.

Tokom detinjstva se kod 50-70% dece tokom redovnog pregleda pedijatara registruje šum na srcu. Od 100 pregledane dece kod koje se uoči šum samo jedno ima urođenu srčanu manu i zahteva dopunsko ispitivanje i lečenje. Cilj pregleda pedijatara i posebno dečijih kardiologa je da otkriju tog jednog pacijenta sa urođenom srčanom manom. Ako se postavi dijagnoza organskog šuma na srcu to znači da dete ima urođenu srčanu manu i dopunsko ispitivanje i lečenje je neophodno.

Urođena srčana mana je poremećaj u građi srca koji nastaje u prvim nedeljama trudnoće. Javlja se sa učestalošću od gotovo 1 na 100 živorođene dece i predstavljaju ubedljivo  najčešći ali i najvažniji razlog za upućivanje deteta na pregled kod dečijeg kardiologa.

Ultrazvuk srca sa dopplerom je pregled koji je neophodan da bi se napravila razlika između urođenog i organskog šuma na srcu.

Takodje, ukoliko dete ima neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavi pregled kod pedijatra kardiologa: bol u grudima (stezanje, pritisak), osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu, gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha,  malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu, oticanje potkolenica.