logoOnamaStres-ehokardiografski testovi podrazumevaju izlaganje doziranom fizičkom opterećenju (stres-eho fizičkim opterećenjem na biciklu) ili korišćenjem farmakološkog agensa (medikamenta) dipiridamola ili dopamina (farmakološki stres-eho test) u cilju izazivanja ishemije miokarda, odnosno slabijeg snabdevanja srčanog mišića kiseonikom uz kontinuirani monitoring srčane frekvence, arterijskog krvnog pritiska i elektrokardiografskog zapisa.

stress srce lifeimpulsU prisustvu aterosklerotske bolesti koronarnih krvnih sudova, ishemija se manifestuje kroz promene u kretanju srca (srčanih zidova) koje su vidljive ehokardiografski.

Ovaj test je dokazano koristan i validniji je od klasičnog testa opterećenjem, koji predstavlja prvi test izbora kod sumnje na koronarnu bolest. U situacijama kada ovaj test daje nedovoljno jasne informacije, kao i kod promena na EKG-u koje onemogućuju adekvatnu interpretaciju testa, primenjuje se stres-ehokardiografski test.

Stres eho testslikaPrilikom izvodjenja stres-eho testa, prvo se uradi ultrazvučni pregled srca u miru, zatim test za izazivanje ishemije miokarda (bilo fizičkim opterećenjem, bilo davanjem farmakoloških sredstava). Istovremeno ili odmah po prestanku opterećenja se ponovi ultrazvučni pregled srca, nakon čega sledi analiza i uporedjivanje nalaza pre i nakon testa sa posebnim osvrtom na pokretljivost zidova leve komore.

Stres-eho test je značajan za procenu rizika, procenu efekata terapije, procenu stanja posle infarkta miokarda, ugradnje stenta, bajpasa.