Kontakt

Štampa

 

E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

life impuls radno vremeSvakog radnog dana od 08-20 časova, kao i subotom od 8-15 časova, poliklinika Life IMPULS je otvorena, a naši stručni timovi spremni da pomognu u rešavanju Vaših zdravstvenih tegoba.

Za hitne ili vremenski neodložne preglede, postoji mogućnost zakazivanja pregleda i neradnim danima, subotom popodne, nedeljom i tokom praznika na telefon 066/82-000-60.

Takođe, postoji mogućnost da Vas pedijatar i specijalista interne medicine u u toku dana pregleda i bez zakazivanja.

TIM LEKARA POLIKLINIKE LIFE IMPULS
P E D I J A T R I J A
Prim dr med Lozana Marković specijalista pedijatar
Prof dr sci med Borislav Kamenov pedijatar - imunolog
Prof dr Hristina Stamenković pedijatar imunolog - alergolog
Prof dr sci med Zlatko Djuric pedijatar - gastroenterohepatolog
Prof dr sci med Ljiljana Pejčić pedijatar - kardiolog
Dr sci med Karin Vasić pedijatar - kardiolog
Prof. dr sci. med. Gordana Kostić pedijatar - hematolog
Dr sci med Maja Slavković Jovanović pedijatar -pneumofiziolog
Dr sci Sandra Stevanović Stanković pedijatar - endokrinolog
Dr med Jadranka Vukićević dečiji neuropsihijatar
Mr sci med dr Olga Milojković dečiji neuropsihijatar
Dr sci med Miodrag Stanković dečiji psihijatar
Dr Neda Ilić dečiji psihijatar
Dr Predrag Miljković pedijatar-nefrolog
Dr Marina Jonović pedijatar-neonatolog
Dr Daniela Đorđević pedijatar-neonatolog
Dr med Snežana Ivanović specijalista pedijatar
Dr Slobodanka Stojanović specijalista pedijatar
Dr med Vanja Petrovski specijalista pedijatar
Dr Gordana Antić specijalista pedijatar
Dr Gordana Đorđević specijalista pedijatar
Dr Predrag Miljković pedijatar (vakcine)
Dr Dragana Ilić pedijatar gastroenterolog
I N T E R N A   M E D I C I N A
K A R D I O L O G I J A
Prof dr sci med Svetlana Apostolović internista - kardiolog
Mr sci med dr Ljubodrag Radević internista-magistar kardiologije
Prim dr sci med Nebojša Krstić internista - kardiolog
Prim dr sci med Miodrag Damnjanović internista -k ardiolog
Mr sci med dr Dušanka Kutlešić Kurtović intrenista-magistar kardiologije
Prim.mr sci med dr Svetlana Kostić internista-magistar kardiologije
Dr sci med Dragana Stanojević internista - kardiolog
Prim dr med Dušanka Branković internista
Dr Svetlana Pejčić internista
Prim.dr Milena Radosavljević internista - kardiolog
Prof dr sci med Maja Nikolić savetovalište za ishranu
G A S T R O E N T E R O L O G I J A
Prof Dr Danijela Benedeto Stojanov internista -gastroenterolog
Dr med Violeta Dinić Radović Internista -gastroenterolog
Mr sci med Dr Bratislav Petrović Internista -gastroenterolog
Dr med Marko Milanović Internista -gastroenterolog
Dr med Danijela Jovanović internista - gastroenterolog
N E F R O L O G I J A
Dr sci med sci Zorica Dimitrijević internista -nefrolog
prof dr Branka Mitić internista -nefrolog
H E M A T O L O G I J A
Prof Dr Lana Mačukanović Golubović internista-hematolog
Dr sci med Irena Ćojbašić internista-hematolog
Prim dr sci med Tomislav Vukićević internista-hematolog
E N D O K R I N O L O G I J A
Prof dr sci med Slobodan Antić Internista-endokrinolog
Dr Dušan Đorđević Internista-endokrinolog
Doc dr sci med Milena Velojić Golubović Internista-endokrinolog
Mr sci med dr Selena Vukadinović Internista-endokrinolog
Dr Danijela Stojić Internista-endokrinolog
R E U M A T O L O G I J A
Dr sci med Valentina Živković internista - reumatolog
Prim dr med Vlado Skakić internista - reumatolog
N E U R O P S I H I J A T R I J A
Dr med Jadranka Vukićević dečiji neuropsihijatar
Dr med Irena Milić neuropsihijatar & psihoterapeut
Dr med Dragan Milošević psihijatar
Prim dr sci med Irena Popovic psihijatar
Dr med Zoran Svetozarevic psihijatar
Dr med Ivana Savović psihijatar
Dr med Ljiljana Trajanović neuropsihijatar
Doc dr sci med Gordana Đorđević neurolog
Dr med Zoran Stević neurolog
Dr Dragan Gavrilović neurolog
Dr med Miodrag Živković neurolog

STRUČNI SARADNICI POLIKLINIKE LIFE IMPULS

Prim dr Lozana Markovic pedijatar osnivac poliklinike

Prim. dr Lozana Marković, pedijatar, osnivač poliklinike

Prof dr Svetlana Apostolovic internista kardiolog

Prof. dr Svetlana Apostolović, internista kardiolog

Mr sci med dr Ljubodrag Radevic internista magistar kardiologije

Mr sci. med. dr Ljubodrag Radević internista, magistar kardiologije

Prof dr Zlatko Djurić pedijatar gastroenterolog

Prof. dr Zlatko Đurić, pedijatar gastroenterolog

Prof dr Ivana Stanković pulmolog

Prof. dr Ivana Stanković, pulmolog

Prof dr Borislav Kamenov pedijatar imunolog

Prof. dr Borislav Kamenov, pedijatar imunolog

Dr Violeta Dinic Radovic internista gastroenterolog

Dr Violeta Dinić Radović, internista gastroenterolog

Prof Dr Danijela Benedeto Stojanov

Prof dr Danijela Benedeto Stojanov, internista – gastroenterolog

Dr Zoran Svetozarevic psihijatar

Dr Zoran Svetozarević, psihijatar

Prim dr Dusanka Brankovic internista

Prim. dr Dušanka Branković, internista

Prim dr sci med Irena Popovic psihijatar

Prim. dr sci. med. Irena Popović, psihijatar

Prim dr Vlado Skakic internista reumatolog

Prim. dr Vlado Skakić, internista reumatolog

Prim mr sci med dr Svetlana Kostic internista magistar kardiologije

Prim. mr sci. med. dr Svetlana Kostić, internista magistar kardiologije

Prof dr Maja Ilic savetovalicte za ishranu

Prof. dr Maja Ilić, savetovalište za ishranu

Dr sci med Zorica Dimitrijevic internista nefrolog

Dr sci. med. Zorica Dimitrijević, internista nefrolog

Doc dr Gordana Djordjevic neurolog

Doc. dr Gordana Đordjević, neurolog

Prof dr Slobodan Antić internista endokrinolog

Prof. dr Slobodan Antić, internista endokrinolog

Doc dr Milena Velojic Golubovic internista endokrinolog

Doc. dr Milena Velojić Golubović, internista endokrinolog

Mr sci med dr Dušanka Kutlešić Kurtović  internista - magistar kardiologije

Mr sci. med. dr Dušanka Kutlešić Kurtović  internista - magistar kardiologije

Dr Irena Milić  neuropsihijatar

Dr Irena Milić,  neuropsihijatar

Dr Snezana Ivanovic pedijatar

Dr Snežana Ivanović, pedijatar

Mr sci med dr Selena Vukadinovic internista magistar endokrinologije

Mr sci. med. dr Selena Vukadinović,
internista - endokrinolog

Prof sci med Ljiljana Pejcic pedijatar kardiolog

Prof dr Ljiljana Pejčić,
pedijatar - kardiolog

Prim dr sci med Nebojša Krstić internista kardiolog

Prim dr sci. med. Nebojša Krstić, internista - kardiolog

Dr Olga Milojkovic neuropsihijatar

Dr Olga Milojkovć,
neuropsihijatar

Sandra Stankovic

Dr sci med Sandra Stevanović Stanković pedijatar-endokrinolog

Miodrag Stankovic

Dr sci med Miodrag Stanković- dečiji psihijatar

Dr Jadranka Vukicević

Dr Jadranka Vukićević
neuropsihijatar

Prim Dr Tomislav Vukicević

Prim Dr Tomislav Vukićević
internista - hematolog

Maja Slavkovic Jovanovic pedijatar pulmolog

Maja Slavković Jovanović - pedijatar pulmolog

Dr sci med Valentina ivković - internista reumatolog

Dr sci med Valentina ivković
internista reumatolog

Miljana Lazovic

Dr Miljana Lazović
specijalista radiolog

INTERNA MEDICINA
1 Pregled specijaliste interne medicne 2000 RSD
2 Kontrolni pregled specijaliste interne medicne 1000 RSD
3 Pregled profesora specijaliste interne medicne 3000 RSD
4 Kontrolno pregled profesora specijaliste interne medicne 1500 RSD
5 EKG monitoring (bez tumačenja) 500 RSD
6 Spirometrija 2000 RSD
7 Bronhodilatatorni (ventolin test ) 2500 RSD
8 Alergo test 1500 RSD
9 Bronhoprovokacioni test (sa testom opterećenja ) 5000 RSD
10 Bronhoprovokacioni test (sa stres testom) 7000 RSD
11 Test za dijagnozu sleep apnea 10000 RSD
12 Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) 2000 RSD
13 Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) 1000 RSD
KARDIOLOGIJA
1 Kardiološki pregled sa EKG-om 2000 RSD
2 Kontrolni kardiološki pregled sa EKG-om u periodu do 7 dana 1000 RSD
3 Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 3000 RSD
4 Test fizičkim opterećenjem 3200 RSD
5 Stres EHO kardiografski test 5500 RSD
6 Holter EKG 24h 3000 RSD
7 Holter EKG 48h (dva dana) 4000 RSD
8 Holter EKG 72h (tri dana) 5000 RSD
9 Holter EKG 96h (četiri dana) 6000 RSD
10 Holter EKG 120h (pet dana) 7000 RSD
11 Holter EKG 144h (sest dana) 8000 RSD
12 Holter EKG 168h (sedam dana) 9000 RSD
13 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) 3000 RSD
14 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) 4000 RSD
GASTROENTEROLOGIJA
1 Pregled gastroenterologa 2000 RSD
2 Kontrolni pregled gastroenterologa 1000 RSD
3 Gastroskopija 4000 RSD
4 Gastroskopija sa anagezijom 5500 RSD
5 Kolonoskopija 7500 RSD
6 Kolonoskopija sa analgezijom 12000 RSD
7 Kolonoskopija sa analgezijom i uzimanjem isecka 16000 RSD
8 Rektoskopija 3500 RSD
9 Helicobacter test 2000 RSD
ENDOKRINOLOGIJA
1 Pregled endokrinologa profesora 3000 RSD
2 Kontrolno pregled profesora specijaliste interne medicne 1500 RSD
3 Pregled endokrinologa 2000 RSD
4 Kontrolni pregled endokrinologa 1000 RSD
REUMATOLOGIJA
1 Pregled reumatologa 2000 RSD
2 Kontrolni pregled reumatologa 1000 RSD
3 Intraartikularna injekcija 2500 RSD
HEMATOLOGIJA
1 Pregled hematologa profesora 3000 RSD
2 Kontrolno pregled profesora specijaliste interne medicne 1500 RSD
3 Pregled hematologa 2000 RSD
4 Kontrolni pregled hematologa 1000 RSD
NEFROLOGIJA
1 Pregled nefrologa 2000 RSD
2 Kontrolni pregled nefrologa 1000 RSD
NEUROPSIHIJATRIJA
1 Pregled neuropsihijatra 2500 RSD
2 Pregled neurologa 2500 RSD
3 Kontrolni neurološki pregled 1250 RSD
4 Pregled psihijatra 2500 RSD
5 Pregled psihijatra kontrola 2000 RSD
6 Psihoanaliza I psihoterapija 3000 RSD
OSTALE USLUGE
1 Davanje infuzije 800 RSD
2 Davanje injekcije muskularno 500 RSD
3 Davanje injekcije venozno 500 RSD
4 Terapija kiseonikom 500 RSD
PEDIJATRIJA
1 Pedijatrijski pregled 2000 RSD
2 Kontrolni pedijatrijski pregled 1000 RSD
3 Pedijatrijski pregled profesora 3000 RSD
4 Pedijatrijski pregled profesora kontrola 1500 RSD
5 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (kardiolog) 2500 RSD
6 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (gastroenterolog) 2500 RSD
7 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (endokrinolog) 2500 RSD
8 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (neurolog-epileptolog) 2500 RSD
9 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (reumatolog) 2500 RSD
10 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (neuropsihijatar) 2500 RSD
11 Sistematski pregledi I savetovaliste za zdravo dete 2500 RSD
12 Kontrolni pregled u okviru savetovalista 1250 RSD
13 Spirometrija deteta 2000 RSD
14 Inhalacija 500 RSD
15 Merenje deteta 500 RSD
16 Obrada pupka i lapisiranje 800 RSD
17 Konsultacija pedijatra bez deteta 500 RSD
18 ASTO-brzi test 600 RSD
18 Razvojno savetovalište (prvi susret) 3000 RSD
ULTRAZVUK KOD DECE I ODRASLIH
1 Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 2600 RSD
2 Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi 2600 RSD
3 Ultrazvuk abdomena 2600 RSD
4 Kolor dopler abdomenalne aorte 2600 RSD
5 Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva 3600 RSD
6 Kolor dopler arterija i vena donjih ili gornjih ekstremiteta 4000 RSD
7 Kolor dopler vena gornjih ili donjih ekstremiteta 2500 RSD
8 Kolor dopler arterija gornjih ili donjih ekstremiteta 2500 RSD
9 Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) 4200 RSD
10 Ultrazvuk štitne žljezde 2600 RSD
11 Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata 2600 RSD
12 Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda 2600 RSD
13 Ultrazvuk timusa 2000 RSD
14 Ultrazvuk urogenitalnog trahta 2600 RSD
15 Ultrazvuk mozga kod beba 2500 RSD
16 Ultrazvuk kukova 2600 RSD
17 Ultrazvuk kolena i poplitealne fose 2600 RSD
18 Ultrazvuk ramena 2600 RSD
19 Ultrazvuk lakta 2600 RSD
20 Ultrazvuk skočnog zgloba 2600 RSD
21 Ultrazvuk testisa 2600 RSD
22 Ultrazvuk male karlice 2600 RSD
23 Ultrazvuk dojke i aksila 2600 RSD
24 Kolor dopler dojke 3600 RSD
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA
1 EKG bez tumaćenja (u kucnim uslovima) 1000 RSD
2 Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 4000 RSD
3 Kardiološki pregled sa EKG-om(u kucnim uslovima) 4000 RSD
4 Kućna poseta sestre sa davanjem terapije 1400 RSD
5 Kućna poseta specijaliste jednom mesečno (meranje krvnog pritiska, EKG, savet,edukacija pacijenta i članova porodice) 3500 RSD
6 Pregled deteta (kucna poseta) 4000 RSD
7 Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) 4000 RSD
8 Kućna poseta patronažne sestre 1400 RSD

 

NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu sedam dana od prvog pregleda.

NAČINI PLAĆANJA

• Gotovinom
• Kreditnom karticom

platne kartice

• Preko računa (virmanski)
• Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

uniqa genrali logo Wiener logotriglav osiguranje