logoOnamaTest fizičkim opterećenjem je metoda kojom se proverava koronarna rezerva odnosno snabdevenost srca krvlju. Ovaj test nam daje podatke koliko je Vaše srce zdravo i pomaže u pronalaženju uzroka Vaših tegoba.

Za vreme testa, bilo da hodate po pokretnoj traci ili da vozite statički bicikl, prati se krvni pritisak, srčana frekvenca (broj otkucaja u minuti) i sve vreme se snima EKG (električna aktivnost srca). Na taj način se prati reakcija srca na povećane potrebe organizma za kiseonikom.
Test fizičkim opterećenjem izvode osobe sa i bez srčanih tegoba, sa faktorima rizika (pušač, masnoće u krvi, dijabetes, genetski predisponirane osobe, hipertenzija, fizička neaktivnost) , sve u cilju prevencije i ranog otkrivanja koronarne bolesti. Preporuka je da stabilni srčani bolesnici periodično izvode test u cilju praćenja efikasnosti terapije i određivanja stepena bezbedne fizičke aktivnosti.

Priprema za Ergo test

Tri sata pre izvodjenja testa ne unositi tečnost i hranu, ne konzumirati napitke koji sadrže kofein (kafa ili koka kola) ili alkohol.
Potrebno je da obujete udobne tenis patike ili lagane i udobne sportske cipele i laganu komfornu odeću u kojoj ćete se osećati lagodno, pa samim tim lakše uraditi test.
Potrebno je takodje, da se 48 sati pre izvodjenja testa prekine sa uzimanjem lekova iz grupe Beta-blokatora (Presolol, Prinorm, Propranolol, Dilatrend, Karvedilol, Concor, Nebilet, Binevol, Biprez, Karvedilol, Milenol i dr) i/ili iz grupe Antagonista kalcijuma (Nifelat, Amlodipin, Norvasc, Vazotal, Plendil i dr) ukoliko nije drugačije savetovano.

stress srce lifeimpulsNačin izvodjenja pregleda

Vi hodate na pokretnoj traci ili vozite statični bicikl dok se u odredjenim vremenskim intervalima menja opterećenje. Sve vreme se registruje EKG pomoću elektroda koje su prikačene za Vaš grudni koš. Za vreme testa se meri krvni priitisak i srčana frekvenca. Test traje dok se ne postigne srčana frekvenca predvidjena za Vašu životnu dob. U slučaju komplikacija, kao što su bol u grudima, nesvestica, problemi sa disanjem ili promene u EKG-u, test se prekida.

Rizici i moguće komplikacije prilikom testa fizičkim opterećenjem

Ergo test je niskorizična procedura, medjutim, postoji mogućnost da u retkim prilikama dodje do komplikacija (2-3 slučaja na 1000 testova). Moguće komplikacije su:

  • Bol u grudima tokom testa ili nakon završetka testa
  • Osećaj nesvestice
  • Problemi sa disanjem
  • Aritmije
  • Izuzetno retko srčani udar