INTERNA MEDICINA
1 Pregled specijaliste interne medicne 2000 RSD
2 Kontrolni pregled specijaliste interne medicne 1000 RSD
3 Pregled profesora specijaliste interne medicne 3000 RSD
4 Kontrolno pregled profesora specijaliste interne medicne 1500 RSD
5 EKG monitoring (bez tumačenja) 500 RSD
6 Spirometrija 2000 RSD
7 Bronhodilatatorni (ventolin test ) 2500 RSD
8 Alergo test 1500 RSD
9 Bronhoprovokacioni test (sa testom opterećenja ) 5000 RSD
10 Bronhoprovokacioni test (sa stres testom) 7000 RSD
11 Test za dijagnozu sleep apnea 10000 RSD
12 Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) 2000 RSD
13 Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) 1000 RSD
KARDIOLOGIJA
1 Kardiološki pregled sa EKG-om 2000 RSD
2 Kontrolni kardiološki pregled sa EKG-om u periodu do 7 dana 1000 RSD
3 Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 3000 RSD
4 Test fizičkim opterećenjem 3200 RSD
5 Stres EHO kardiografski test 5500 RSD
6 Holter EKG 24h 3000 RSD
7 Holter EKG 48h (dva dana) 4000 RSD
8 Holter EKG 72h (tri dana) 5000 RSD
9 Holter EKG 96h (četiri dana) 6000 RSD
10 Holter EKG 120h (pet dana) 7000 RSD
11 Holter EKG 144h (sest dana) 8000 RSD
12 Holter EKG 168h (sedam dana) 9000 RSD
13 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) 3000 RSD
14 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) 4000 RSD
GASTROENTEROLOGIJA
1 Pregled gastroenterologa 2000 RSD
2 Kontrolni pregled gastroenterologa 1000 RSD
3 Gastroskopija 4000 RSD
4 Gastroskopija sa anagezijom 5500 RSD
5 Kolonoskopija 7500 RSD
6 Kolonoskopija sa analgezijom 12000 RSD
7 Kolonoskopija sa analgezijom i uzimanjem isecka 16000 RSD
8 Rektoskopija 3500 RSD
9 Helicobacter test 2000 RSD
ENDOKRINOLOGIJA
1 Pregled endokrinologa profesora 3000 RSD
2 Kontrolno pregled profesora specijaliste interne medicne 1500 RSD
3 Pregled endokrinologa 2000 RSD
4 Kontrolni pregled endokrinologa 1000 RSD
REUMATOLOGIJA
1 Pregled reumatologa 2000 RSD
2 Kontrolni pregled reumatologa 1000 RSD
3 Intraartikularna injekcija 2500 RSD
HEMATOLOGIJA
1 Pregled hematologa profesora 3000 RSD
2 Kontrolno pregled profesora specijaliste interne medicne 1500 RSD
3 Pregled hematologa 2000 RSD
4 Kontrolni pregled hematologa 1000 RSD
NEFROLOGIJA
1 Pregled nefrologa 2000 RSD
2 Kontrolni pregled nefrologa 1000 RSD
NEUROPSIHIJATRIJA
1 Pregled neuropsihijatra 2500 RSD
2 Pregled neurologa 2500 RSD
3 Kontrolni neurološki pregled 1250 RSD
4 Pregled psihijatra 2500 RSD
5 Pregled psihijatra kontrola 2000 RSD
6 Psihoanaliza I psihoterapija 3000 RSD
OSTALE USLUGE
1 Davanje infuzije 800 RSD
2 Davanje injekcije muskularno 500 RSD
3 Davanje injekcije venozno 500 RSD
4 Terapija kiseonikom 500 RSD
PEDIJATRIJA
1 Pedijatrijski pregled 2000 RSD
2 Kontrolni pedijatrijski pregled 1000 RSD
3 Pedijatrijski pregled profesora 3000 RSD
4 Pedijatrijski pregled profesora kontrola 1500 RSD
5 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (kardiolog) 2500 RSD
6 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (gastroenterolog) 2500 RSD
7 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (endokrinolog) 2500 RSD
8 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (neurolog-epileptolog) 2500 RSD
9 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (reumatolog) 2500 RSD
10 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (neuropsihijatar) 2500 RSD
11 Sistematski pregledi I savetovaliste za zdravo dete 2500 RSD
12 Kontrolni pregled u okviru savetovalista 1250 RSD
13 Spirometrija deteta 2000 RSD
14 Inhalacija 500 RSD
15 Merenje deteta 500 RSD
16 Obrada pupka i lapisiranje 800 RSD
17 Konsultacija pedijatra bez deteta 500 RSD
18 ASTO-brzi test 600 RSD
18 Razvojno savetovalište (prvi susret) 3000 RSD
ULTRAZVUK KOD DECE I ODRASLIH
1 Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 2600 RSD
2 Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi 2600 RSD
3 Ultrazvuk abdomena 2600 RSD
4 Kolor dopler abdomenalne aorte 2600 RSD
5 Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva 3600 RSD
6 Kolor dopler arterija i vena donjih ili gornjih ekstremiteta 4000 RSD
7 Kolor dopler vena gornjih ili donjih ekstremiteta 2500 RSD
8 Kolor dopler arterija gornjih ili donjih ekstremiteta 2500 RSD
9 Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) 4200 RSD
10 Ultrazvuk štitne žljezde 2600 RSD
11 Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata 2600 RSD
12 Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda 2600 RSD
13 Ultrazvuk timusa 2000 RSD
14 Ultrazvuk urogenitalnog trahta 2600 RSD
15 Ultrazvuk mozga kod beba 2500 RSD
16 Ultrazvuk kukova 2600 RSD
17 Ultrazvuk kolena i poplitealne fose 2600 RSD
18 Ultrazvuk ramena 2600 RSD
19 Ultrazvuk lakta 2600 RSD
20 Ultrazvuk skočnog zgloba 2600 RSD
21 Ultrazvuk testisa 2600 RSD
22 Ultrazvuk male karlice 2600 RSD
23 Ultrazvuk dojke i aksila 2600 RSD
24 Kolor dopler dojke 3600 RSD
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA
1 EKG bez tumaćenja (u kucnim uslovima) 1000 RSD
2 Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 4000 RSD
3 Kardiološki pregled sa EKG-om(u kucnim uslovima) 4000 RSD
4 Kućna poseta sestre sa davanjem terapije 1400 RSD
5 Kućna poseta specijaliste jednom mesečno (meranje krvnog pritiska, EKG, savet,edukacija pacijenta i članova porodice) 3500 RSD
6 Pregled deteta (kucna poseta) 4000 RSD
7 Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) 4000 RSD
8 Kućna poseta patronažne sestre 1400 RSD

 

NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu sedam dana od prvog pregleda.

NAČINI PLAĆANJA

• Gotovinom
• Kreditnom karticom

platne kartice

• Preko računa (virmanski)
• Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

uniqa genrali logo Wiener logotriglav osiguranje