OPSTA PRAKSA
1 Pregled lekara opste ptakse 2000 RSD
2 Kontrolni pregled lekara opste prakse 1000 RSD
INTERNA MEDICINA
1 Pregled specijaliste interne medicne 2500 RSD
2 Kontrolni pregled specijaliste interne medicne 1250 RSD
3 Pregled profesora specijaliste interne medicne 3000 RSD
4 Kontrolni pregled profesora specijaliste interne medicne 1500 RSD
5 EKG monitoring (bez tumačenja) 500 RSD
6 Propisivanje individualnog jelovnika (savetovalište za ishranu) 2500 RSD
7 Druga poseta (propisivanje individualnog jelovnika) 1250 RSD
KARDIOLOGIJA
1 Kardiološki pregled sa EKG-om 2500 RSD
2 Kontrolni kardiološki pregled sa EKG-om u periodu do 7 dana 1250 RSD
3 Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 3000 RSD
4 Test fizičkim opterećenjem 3200 RSD
5 Stres EHO kardiografski test 5500 RSD
6 Holter EKG 24h 3000 RSD
7 Holter EKG 48h (dva dana) 4000 RSD
8 Holter EKG 72h (tri dana) 5000 RSD
9 Holter EKG 96h (četiri dana) 6000 RSD
10 Holter EKG 120h (pet dana) 7000 RSD
11 Holter EKG 144h (sest dana) 8000 RSD
12 Holter EKG 168h (sedam dana) 9000 RSD
13 Telemetrijsko pracenje EKG-a 5000 RSD
14 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 24 h) 3000 RSD
15 Ambulatorno merenje krvnog pritiska (Holter TA 48 h) 4000 RSD
PULMOLOGIJA
1 Pregled pulmologa 2500 RSD
2 Kontrolni pregled pulmologa 1250 RSD
3 Spirometrija 2000 RSD
4 Bronhodilatatorni (ventolin test ) 2500 RSD
5 Alergo test 1500 RSD
6 Bronhoprovokacioni test (sa testom opterećenja ) 5000 RSD
7 Bronhoprovokacioni test (sa stres testom) 7000 RSD
8 Test za dijagnozu sleep apnea 10000 RSD
GASTROENTEROLOGIJA
1 Pregled gastroenterologa 2500 RSD
2 Kontrolni pregled gastroenterologa 1250 RSD
3 Gastroskopija 4000 RSD
4 Gastroskopija sa anagezijom 5500 RSD
5 Gastroskopija-uzimanje biopsije 5100 RSD
6 Kolonoskopija 7500 RSD
7 Kolonoskopija sa analgezijom 12000 RSD
8 Kolonoskopija sa analgezijom i uzimanjem isecka 16000 RSD
9 Rektoskopija 3500 RSD
10 Rektoskopija sa analgezijom 5000RSD
11 Rektalni tuše 900 RSD
12 Helicobacter test 2000 RSD
ENDOKRINOLOGIJA
1 Pregled endokrinologa profesora 3000 RSD
2 Kontrolno pregled profesora specijaliste interne medicne 1500 RSD
3 Pregled endokrinologa 2500 RSD
4 Kontrolni pregled endokrinologa 1250 RSD
REUMATOLOGIJA
1 Pregled reumatologa 2500 RSD
2 Kontrolni pregled reumatologa 1250 RSD
3 Intraartikularna injekcija 2500 RSD
HEMATOLOGIJA
1 Pregled hematologa profesora 3000 RSD
2 Kontrolno pregled profesora specijaliste interne medicne 1500 RSD
3 Pregled hematologa 2500 RSD
4 Kontrolni pregled hematologa 1250 RSD
NEFROLOGIJA
1 Pregled nefrologa 2500 RSD
2 Kontrolni pregled nefrologa 1250 RSD
NEUROPSIHIJATRIJA
1 Pregled neuropsihijatra 2500 RSD
2 Pregled neurologa 2500 RSD
3 Kontrolni neurološki pregled 1250 RSD
4 Pregled psihijatra 2500 RSD
5 Pregled psihijatra kontrola 2000 RSD
6 Psihoanaliza I psihoterapija 3000 RSD
OSTALE USLUGE
1 Davanje infuzije 800 RSD
2 Davanje injekcije muskularno 500 RSD
3 Davanje injekcije venozno 500 RSD
4 Terapija kiseonikom 500 RSD
PEDIJATRIJA
1 Pedijatrijski pregled 2500 RSD
2 Kontrolni pedijatrijski pregled 1250 RSD
3 Pedijatrijski pregled profesora 3000 RSD
4 Pedijatrijski pregled profesora kontrola 1500 RSD
5 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (kardiolog) 2500 RSD
6 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (gastroenterolog) 2500 RSD
7 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (endokrinolog) 2500 RSD
8 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (neurolog-epileptolog) 2500 RSD
9 Sub specijalistički pedijatrijski pregled (reumatolog) 2500 RSD
10 Sistematski pregledi I savetovaliste za zdravo dete 2500 RSD
11 Kontrolni pregled u okviru savetovalista 1250 RSD
12 Spirometrija deteta 2000 RSD
13 Inhalacija 500 RSD
14 Merenje deteta 500 RSD
15 Obrada pupka i lapisiranje 800 RSD
16 Konsultacija pedijatra bez deteta 500 RSD
17 ASTO-brzi test 600 RSD
18 Pregled dečijeg psihijatra 3000 RSD
19 Pregled dečijeg neuropsihijatra 3000 RDS
ULTRAZVUK KOD DECE I ODRASLIH
1 Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 2600 RSD
2 Ultrazvuk perifernih limfnih žljezdi 2600 RSD
3 Ultrazvuk abdomena 2600 RSD
4 Kolor dopler karotidnog i vertebralnog sliva 3600 RSD
5 Kolor dopler arterija i vena donjih ili gornjih ekstremiteta 4000 RSD
6 Kolor dopler vena gornjih ili donjih ekstremiteta 2500 RSD
7 Kolor dopler arterija gornjih ili donjih ekstremiteta 2500 RSD
8 Ultrazvuk renalnih arterija i nad bubrega (sa kolor doplerom) 4200 RSD
9 Ultrazvuk štitne žljezde 2600 RSD
10 Ultrazvuk linfnih žljezda i mišića vrata 2600 RSD
11 Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žljezda 2600 RSD
12 Ultrazvuk timusa 2600 RSD
13 Ultrazvuk urogenitalnog trahta 2600 RSD
14 Ultrazvuk mozga kod beba 2600 RSD
15 Ultrazvuk kukova 2600 RSD
16 Ultrazvuk kolena i poplitealne fose 2600 RSD
17 Ultrazvuk ramena 2600 RSD
18 Ultrazvuk lakta 2600 RSD
19 Ultrazvuk skočnog zgloba 2600 RSD
20 Ultrazvuk testisa 2600 RSD
21 Ultrazvuk dojke 2600 RSD
22 Color Doppler dojke 3600 RSD
23 Color Doppler vene porte 4200 RDS
24 Color Doppler abdomenalne aorte sa ilijačnim arterijama 4200 RDS
25 Ultrazvuk male karlice 2600 RSD
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI U KUĆNIM USLOVIMA
1 EKG bez tumaćenja (u kucnim uslovima) 1000 RSD
2 Specijalistički pregled (u kucnim uslovima) 4000 RSD
3 Kardiološki pregled sa EKG-om(u kucnim uslovima) 4000 RSD
4 Kućna poseta sestre sa davanjem terapije 1400 RSD
5 Kućna poseta specijaliste jednom mesečno (meranje krvnog pritiska, EKG, savet,edukacija pacijenta i članova porodice) 3500 RSD
6 Pregled deteta (kucna poseta) 4000 RSD
7 Holter EKG 24h(u kucnim uslovima) 4000 RSD
8 Kućna poseta patronažne sestre 1400 RSD
9 Davanje infuzije 1600 RSD

 

SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA
1 Razvojno savetovalište prvi pregled (pedijatar i psiholog) 3000 RSD
2 psiholog 2500 RSD
3 psiholog kontrola 2000 RSD
4 psiholog tretman 1500RSD
5 logoped 2500 RSD
6 logoped kontrola 2000 RSD
7 logoped tretman 1500RSD
8 fizijatar 2000 RSD
9 fizijatar kontrola 1000 RSD

 

* CENOVNIK VAŽI OD 1. FEBRUARA 2018. *

NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu sedam dana od prvog pregleda.

NAČINI PLAĆANJA

• Gotovinom
• Kreditnom karticom

platne kartice

• Preko računa (virmanski)
• Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

uniqa genrali logo Wiener logotriglav osiguranje