Izbornik Zatvoriti

Doktori

Tim lekara poliklinike Life Impuls

INTERNA MEDICINA
KARDIOLOGIJA
Prof dr Svetlana Apostolović internista – kardiolog
Mr sci med dr Ljubodrag Radević internista-magistar kardiologije
Prim mr sci med dr Svetlana Kostić internista-magistar kardiologije
Mr sci med dr Dušanka Kutlešić Kurtović intrenista-magistar kardiologije
Dr sci med dr Dragana Stanojević internista – kardiolog
Dr Milan Živković internista – kardiolog
Prim dr Milena Radosavljević internista – kardiolog
Prim dr Dušanka Branković internista
Dr Ivan Kostić internista
Dr sci med Nedojša Krstić internista – kardiolog
Dr Svetlana Pejčić internista
Prof dr sci med Maja Nikolić savetovalište za ishranu
PULMOLOGIJA
Mr sci med dr Saša Jovanović pulmolog – magistar imunologije i alergologije
Dr Nela Perhoč pulmolog
Dr Vesna Veljković pulmolog
GASTROENTEROLOGIJA
Mr sci med dr Bratislav Petrović Internista – gastroenterolog
Dr sci med dr Violeta Dinić Radović Internista – gastroenterolog
Dr Danijela Jovanović internista – gastroenterolog
Dr Marko Milanović Internista – gastroenterolog
NEFROLOGIJA
Prof dr Svetislav Kostić internista – nefrolog
Doc dr Zorica Dimitrijević internista – nefrolog
Prof dr Branka Mitić internista – nefrolog
HEMATOLOGIJA
Prof dr Lana Mačukanović Golubović internista-hematolog
Prim dr sci med dr Irena Ćojbašić internista-hematolog
Prim dr Tomislav Vukićević internista-hematolog
ENDOKRINOLOGIJA
Prof dr Slobodan Antić Internista-endokrinolog
Dr Dušan Đorđević Internista-endokrinolog
Dr Danijela Stojić Internista-endokrinolog
Doc dr sci med Milena Velojić Golubović Internista-endokrinolog
Mr sci med dr Selena Vukadinović Internista-endokrinolog
REUMATOLOGIJA
Prim dr Vlado Skakić internista – reumatolog
Doc dr sci med Valentina Živković internista – reumatolog
PEDIJATRIJA
Dr Slobodanka Stojanović pedijatar
Dr Snežana Ivanović pedijatar
Dr Vanja Petrovski pedijatar
Dr Gordana Đorđević pedijatar
Dr Jadranka Bonić pedijatar
Dr Predrag Miljković pedijatar (vakcinacija)
Dr Jelena Moskovljević pedijatar
Prof dr Hristina Stamenković pedijatar imunolog – alergolog
Prof dr Zlatko Djuric pedijatar – gastroenterohepatolog
Dr Dragana Ilić pedijatar – gastroenterohepatolog
Prof dr Ljiljana Pejčić pedijatar – kardiolog
Prof dr Bojko Bjelaković pedijatar – kardiolog
Dr sci med dr Karin Vasić pedijatar – kardiolog
Prof dr Gordana Kostić pedijatar – hematolog
Dr Danijela Jovančić Petrović pedijatar – hematolog
Dr sci med dr Maja Slavković Jovanović pedijatar -pulmolog
Dr sci med dr Sandra Stevanović Stanković pedijatar – endokrinolog
Dr Jadranka Vukićević dečiji neuropsihijatar
Mr sci med dr Olga Milojković dečiji neuropsihijatar
Doc dr Miodrag Stanković dečiji psihijatar
Dr Neda Ilić dečiji psihijatar
Dr Martin Novak pedijatar – neurolog
Mr sci med dr Predrag Miljković pedijatar-nefrolog
Dr Daniela Đorđević pedijatar-neonatolog
SAVETOVALIŠTE ZA PRAĆENJE RAZVOJA DECE I ADOLESCENATA
Dr Snežana Ivanović specijalista pedijatar
Milena Petković Milenović psiholog
Jelena Petković psiholog
Tijana Kocić psiholog
Miodrag Đorđević psiholog
Mirjana Milošević logoped – defektolog
Dr Dragan Stamenković fizijatar
NEUROPSIHIJATRIJA
PSIHIJATRIJA
Dr Irena Milić neuropsihijatar & psihoterapeut
Dr Dragan Milošević psihijatar
Dr Zoran Svetozarevic psihijatar
Prim dr sci med dr Irena Popovic psihijatar
Mr sci med dr Ljiljana Trajanović neuropsihijatar
Dr Ivana Stevanović Savović psihijatar
Doc dr sci med Ljiljana Mitić Ranđelović neuropsihijatar
NEUROLOGIJA
Doc dr Gordana Đorđević neurolog
Dr Nikola Vukašinović neurolog
Dr Dragan Gavrilović neurolog
Dr Ana Pražić neurolog
Dr Miodrag Živković neurolog

Prof. dr Svetlana Apostolović, internista kardiolog

Mr sci. med. dr Ljubodrag Radević internista, magistar kardiologije

Prof. dr Zlatko Đurić, pedijatar gastroenterolog

Dr Gordana Djordjevic pedijatar

Dr Gordana Djordjević
pedijatar

Mr sci med dr Ljiljana Trajanovineuropsihijatar

Mr sci med dr Ljiljana Trajanović, neuropsihijatar

Dr Violeta Dinic Radovic internista gastroenterolog

Dr Violeta Dinić Radović, internista gastroenterolog

Dr Zoran Svetozarevic psihijatar

Dr Zoran Svetozarević, psihijatar

Prim dr Dusanka Brankovic internista

Prim. dr Dušanka Branković, internista

Prim dr sci med Irena Popovic psihijatar

Prim. dr sci. med. Irena Popović, psihijatar

Prim. dr Vlado Skakić, internista reumatolog

Prim. mr sci. med. dr Svetlana Kostić, internista magistar kardiologije

Prof. dr Maja Ilić, savetovalište za ishranu

Dr sci. med. Zorica Dimitrijević, internista nefrolog

Doc. dr Gordana Đordjević, neurolog

Prof. dr Slobodan Antić, internista endokrinolog

Doc. dr Milena Velojić Golubović, internista endokrinolog

Mr sci. med. dr Dušanka Kutlešić Kurtović internista – magistar kardiologije

Dr Irena Milić, neuropsihijatar

Dr Snežana Ivanović, pedijatar

Mr sci. med. dr Selena Vukadinović, internista – endokrinolog

Prof dr Ljiljana Pejčić, pedijatar – kardiolog

Prim dr sci. med. Nebojša Krstić, internista – kardiolog

Dr Olga Milojkovć, neuropsihijatar

Dr sci med Sandra Stevanović Stanković pedijatar – endokrinolog

Dr sci med Miodrag Stanković- dečiji psihijatar

Dr Jadranka Vukićević, neuropsihijatar

Prim Dr Tomislav Vukićević, internista – hematolog

Dr sci med Maja Slavković Jovanović – pedijatar pulmolog

Dr sci med Valentina ivković, internista reumatolog

Dr Miljana Lazović, specijalista radiolog

Dr Martin Novak, pedijatar – neurolog